Aktualności
Instytuty naukowe
30 Czerwca
Opublikowano: 2022-06-30

Powołano prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych

W poniedziałek, 27 czerwca, powołano prezydium Rady Głównej Instytutów Badawczych. Jak informowaliśmy wcześniej na nowego przewodniczącym tego gremium wybrano prof. Henryka Skarżyńskiego, dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. 

Rada Główna Instytutów Badawczych reprezentuje 91 jednostek (w tym 32 tworzące Sieć Badawczą Łukasiewicz), które prowadzą badania naukowe na rzecz gospodarki, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, medycyny oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i nauk humanistycznych. Na początku czerwca na przewodniczącego XI kadencji został wybrany prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Z kolei w poniedziałek, 27 czerwca, odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady, podczas którego m.in. powołano jej Prezydium. W jego skład – poza nowym przewodniczym – weszli wiceprzewodniczący:

  • prof. Ryszard Hołownicki z Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego,
  • prof. Marian Szczerek z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji,
  • prof. Marcin Ślęzak z Instytutu Transportu Samochodowego,

a także sekretarz: prof. Magdalena Chechlińska z Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego.

Nasze instytuty to nie prehistoria, ale przyszłość. Chociaż każdy to może rozumieć inaczej, nie powinniśmy, zwłaszcza w obecnym niełatwym czasie zawieść oczekiwań naszych współpracowników. Stanowią oni wraz zapleczem infrastrukturalnym ogromny kapitał, który musi być właściwie zaprezentowany na arenie krajowej i międzynarodowej. Najnowsza historia – ostatnie trzydziestolecie –  pokazuje nam, że mieliśmy i mamy znakomitych liderów, którzy świetnie funkcjonują w obrębie swoich jednostek i poza nimi. Potrzebujemy integracji działalności naszych zespołów, które są największą siłą. Tylko wtedy będziemy mogli być partnerem podczas owocnej współpracy z organami rządowymi oraz
podczas badań, wdrożeń i w określonych obszarach edukacji uniwersytetów, szkół wyższych i
towarzystw nawowych – mówił podczas posiedzenia nowy przewodniczący prof. Henryk Skarżyński.

Rada Główna Instytutów Badawczych reprezentuje interesy środowiska badawczego w kraju i za granicą oraz uczestniczy w polityce gospodarczej i społecznej, a w szczególności naukowej i innowacyjnej. Rada ma za zadanie przedstawiać organom administracji państwowej swoje opinie i postulaty, mające na celu rozwiązywanie problemów wspólnych dla środowiska instytutów, jak również̇ dla rozwoju nauki, poprawy innowacyjności i efektywności gospodarki, rozwoju kadr badawczych, a w szczególności młodych naukowców.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)