Aktualności
Instytuty naukowe
01 Kwietnia
Źródło: GPW
Opublikowano: 2021-04-01

Powstał Indeks Łukasiewicza INNOVATOR

Nowy indeks na warszawskiej giełdzie jest wspólnym przedsięwzięciem promocyjnym Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Prezentuje i promuje spółki giełdowe, które rozwijają swój potencjał we współpracy z polskim sektorem naukowym, reprezentowanym przez Łukasiewicza.

Koncepcję Indeksu Łukasiewicza INNOVATOR zaprezentowali jeszcze w grudniu ub.r. Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz i Marek Dietl, prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W czwartek 1 kwietnia, w drugą rocznicę powstania Łukasiewicza, została opublikowana lista uczestników indeksu oraz szczegółowe informacje na temat jego metodyki. Notowania będą publikowane codziennie od 12 kwietnia.

Nastał czas, aby silniej niż kiedykolwiek wspierać i promować podmioty, które korzystają z wiedzy i kompetencji polskich naukowców. Spółki giełdowe kooperujące z Łukasiewiczem wiedzą już, że działamy nadzwyczaj sprawnie i elastycznie, bo nasz unikalny system Wyzwań Łukasiewicza pozwala w nie więcej niż 15 dni roboczych przygotować dla przedsiębiorcy propozycję opracowania skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Promując współpracę z polską nauką, chcemy wzmocnić gen nowoczesności i innowacyjności w spółkach notowanych na giełdzie. Mamy nieosiągalny dla innych podmiotów na polskim rynku B+R zespół ponad 4500 kreatywnych ludzi (naukowców i inżynierów), którzy tworzą z pasją rozwiązania dla biznesu poszukującego innowacji. Indeks Łukasiewicza INNOVATOR już dziś skupia podmioty różnej wielkości i z różnych branż. Jednocześnie  ma potencjał do bycia znacznie szerszym, bo 4 kierunki badawcze Łukasiewicza: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia, mogą pracować na powodzenie wielu przedsięwzięć biznesowych – mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jak dodał Marek Dietl, prezes GPW, w ostatnich latach kompleksowo został przebudowany system wsparcia innowacyjności w Polsce. Efekty? Nakłady krajowe brutto na badania i rozwój wzrosły z 0,94% PKB w 2016 roku do poziomu 1,32% w roku 2019 i wyniosły 30,3 mld zł, co z kolei jest wzrostem w stosunku do 2018 roku o 18,1%.

Ambitny plan na zwiększenie nakładów na badania i rozwój do 1,7% PKB w 2020 roku wydaje się więc jak najbardziej możliwy do zrealizowania. Wiele spółek giełdowych opiera swoje strategie konkurowania na rozwijaniu innowacyjnych produktów i usług. Chcemy te spółki pokazać inwestorom poprzez umieszczenie ich w nowym indeksie INNOVATOR tworzonym z Siecią Badawczą Łukasiewicz –podkreśla Marek Dietl.

Portfel Indeksu obejmuje spółki notowane na Głównym Rynku GPW oraz na rynku NewConnect, które współpracują z Łukasiewiczem. Wagi wszystkich spółek uczestniczących w Indeksie są równe na dzień okresowego przeglądu. Aktualizacja listy uczestników indeksu będzie przeprowadzana cztery razy do roku: po ostatniej sesji marca, czerwca, września oraz grudnia.

Indeks Łukasiewicza INNOVATOR jest kalkulowany w trybie jednolitym. Wartości Indeksu Łukasiewicza INNOVATOR będą udostępniane przez GPW Benchmark autoryzowanym agencjom informacyjnym, tak samo jak inne indeksy giełdowe.

Pierwszy portfel indeksu obejmuje 14 spółek giełdowych:

s 292

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości w Europie i największa organizacja badawcza w Polsce. Skupia 33 instytuty, których głównym celem sieci jest prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju, a także komercjalizacja wyników tych prac. Łukasiewicz wspiera też politykę gospodarczą państwa, przygotowując prognozy trendów i skutków zmian technologicznych, które mogą mieć silny wpływ na społeczeństwo i jego rozwój, oraz analizując aktualny stanu techniki na potrzeby polityk publicznych. Poza podstawową działalnością instytuty tworzące sieć mogą produkować unikatowe materiały i aparaturę badawczą, prowadzić działalność metrologiczną, normalizacyjną i certyfikacyjną, opracowywać prototypy nowych rozwiązań technologicznych, prowadzić kursy i szkolenia kadr dla gospodarki, a w razie potrzeby także inną działalność związaną z ich charakterem. Mają za zadanie również popularyzację nauki i wiedzy o nowych technologiach.

źródło: Łukasiewicz

Dyskusja (0 komentarzy)