Aktualności
Instytuty naukowe
02 Kwietnia
Opublikowano: 2020-04-02

Powstał Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny

Należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytut Odlewnictwa oraz Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania od 1 kwietnia funkcjonują pod jednym szyldem: Krakowskiego Instytutu Technologicznego.

Siedziba Instytutu znajduje się przy ul. Zakopiańskiej 73. Zatrudnionych jest w nim 205 osób, w tym pracowników pionu badawczego, wsparcia oraz inżynierów. Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny posiada specjalistyczną aparaturę do prowadzenia badań w skali laboratoryjnej, jak i półprzemysłowej. W strukturze Instytutu funkcjonują cztery centra: Centrum Technologii Odlewania, Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Centrum Obróbki Materiałów oraz Centrum Badań Materiałowych, w których skupiony jest kluczowy zespół pionu badawczego odpowiadający za generowanie innowacyjnych rozwiązań dla polskiej gospodarki.

Odbiorcami rozwiązań opracowywanych w KIT są przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego, energetycznego oraz wiele innych. Oprócz projektów badawczych Instytut oferuje usługi komercyjne realizowane w głównej mierze w Centrum Laboratoriów Badawczych (w tym Laboratoria Akredytowane), a także Biuro Certyfikacji i Normalizacji. W Instytucie funkcjonuje również Dział produkcji skupiający się na projektowaniu i wytwarzaniu linii produkcyjnych dla przemysłu opakowaniowego.

Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny będzie prowadził interdyscyplinarne badania obejmujące zarówno klasyczne, jak i nowoczesne technologie wytwarzania i obróbki materiałów. Instytut będzie rozwijał technologie druku 3D na bazie metali, tworzyw sztucznych oraz ceramiki, a także wytwarzał materiały i narzędzia dla przemysłu zaawansowanych technologii, np. kosmicznego. Wśród innych obszarów badawczych wymienić należy: projektowanie i wytwarzanie materiałów na potrzeby elektromobilności, w tym ogniw paliwowych, wytwarzanie i obróbkę materiałów kompozytowych oraz nanokompozytowych dla zastosowań specjalnych czy rozwój w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów zgodnych z założeniami przemysłu 4.0.

Naukowcy Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego podejmą również wyzwania związane z technologiami odpowiadającymi zmianom modelu gospodarki z linearnego na zamknięty. Bardzo ważnym obszarem badawczym będzie projektowanie rozwiązań materiałowych oraz technologii wytwarzania dla przemysłu energetyki odnawialnej w tym energetyki wiatrowej offshore oraz krajowego sektora fotowoltaicznego. Rozszerzony zostanie również obszar badań nad korozją o biokorozję oraz korozję w środowisku chlorkowym.

źródło: Łukasiewicz

 

Dyskusja (0 komentarzy)