Aktualności
Instytuty naukowe
07 Października
Źródło: OPI PIB
Opublikowano: 2021-10-07

Powstanie Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją

Projekt budowy Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją zaprezentowano podczas jubileuszowych uroczystości z okazji 30-lecia Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Otwarcie placówki ma nastąpić w 2023 roku.

W spotkaniu, które odbyło się 7 października, wziął udział Wojciech Murdzek – sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, a także przedstawiciele najważniejszych instytucji naukowych i akademickich oraz przedsiębiorstw związanych z nowoczesną technologią. W trakcie uroczystości dyrektor OPI PIB, dr inż. Jarosław Protasiewicz, ogłosił budowę Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją oraz zaprezentował jego projekt. Otwarcie nowoczesnej placówki badawczej zaplanowano w 2023 r.

Aby zrealizować ambitne cele OPI PIB musimy zainwestować w infrastrukturę. Z pewnością zauważyli Państwo na ekranach projekt nowoczesnego, wielokondygnacyjnego budynku – Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją. Mam nadzieję, że już w 2023 roku będziemy mogli się znowu wszyscy spotkać z okazji jego uroczystego otwarcia – powiedział dyrektor OPI PIB.

Nowe Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją powstanie na warszawskim Mokotowie, obok dotychczasowej siedziby OPI PIB. Rozwój technologii z zakresu sztucznej inteligencji jest bardzo dynamiczny. Wymaga nowoczesnej infrastruktury, która pozwoli OPI PIB wzmocnić potencjał naukowy. Instytut aktywnie wspiera realizację „Polityki Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019–2027”, a nowe placówka pomoże efektywnie realizować dane cele. Rola sztucznej inteligencji w całościowym rozwoju społeczno-gospodarczym jest coraz większa, a osiągnięcia polskiej nauki mogą znacznie go przyspieszyć.

Oczywiście rozwój SI to nie tylko nowoczesny budynek i innowacyjne systemy IT. Potrzebni są przede wszystkim wykwalifikowani eksperci i właśnie oni pracują w OPI PIB. To pasjonaci, którzy nie boją się eksperymentować, innowatorzy, patrzący przyszłościowo. Jak już wspomniałem, to właśnie dzięki nim możemy się rozwijać i odnosić sukcesy – dodał szef instytutu.

Dr inż. Jarosław Protasiewicz podkreślił także, że OPI PIB w działalności badawczej stawia przede wszystkim na interdyscyplinarność. Naukowcy prowadzą badania w siedmiu laboratoriach skupiających specjalistów z wielu dziedzin – poza ekspertami od technologii IT w zespole instytutu pracują ekonomiści, socjologowie, prawnicy, statystycy i psychologowie. Konfrontacja różnych podejść naukowych sprzyja dogłębnej analizie zagadnień badawczych i pobudza innowacyjność. Główne obszary badań prowadzonych w OPI PIB to: algorytmy uczenia maszynowego oraz przetwarzania języka naturalnego, analiza sentymentu, sieci neuronowe, odkrywanie wiedzy z danych tekstowych, interakcja człowiek-komputer (HCI), możliwości wykorzystania potencjału wirtualnej rzeczywistości (VR), systemy komputerowego wspomagania decyzji oraz sztuczna inteligencja. Instytut od początku swojego istnienia pełni bardzo ważną funkcję. Eksperci OPI PIB tworzą systemy informatyczne i oprogramowanie dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Wyniki ich badań i analiz o sektorze badań i rozwoju są pomocne, jako narzędzie wspierające proces podejmowania decyzji.

Nowoczesne systemy wspierające polską naukę

W jubileuszowym spotkaniu wziął udział minister Wojciech Murdzek, który podziękował pracownikom OPI PIB za pomoc w walce z pandemią COVID-19. W lutym 2021 roku zaledwie w 5 dni eksperci OPI PIB wdrożyli internetowe narzędzie, które umożliwiło łatwy i sprawny proces rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19 nauczycieli akademickich i osób prowadzących zajęcia na polskich uczelniach. Dzięki ich pracy, w dwóch turach zarejestrowało się ponad 70 tys. osób.

Minister podkreśli także ważną rolę, jaką pełnią systemy OPI PIB dla polskiej nauki. To właśnie instytut rozwija Zintegrowany Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, który jest doskonale znany w środowisku akademickim. Wyodrębniono w nim blisko 40 modułów – to największy działający system publiczny z punktu widzenia zakresu zbieranych danych w Polsce. OPI PIB rozwija też takie systemy i narzędzia jak: Jednolity System Antyplagiatowy (JSA), Zintegrowany System Usług dla Nauki ZSUN/OSF, Polską Bibliografię Naukową, portal RAD-on, platformę e-learningową NAVOICA i popularny system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA). Ten ostatni bada aktywność zawodową absolwentów przez pięć lat od ukończenia przez nich studiów, a od niedawna także studentów i osób ze stopniem doktora. Przed ekspertami OPI PIB inne bardzo ważne zadanie. To właśnie oni opracowali aplikację Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN), która służy do prezentacji i oceny dorobku naukowego jednostek naukowych działających w Polsce. Za pomocą SEDN będzie realizowany najbliższy proces ewaluacji uczelni, pierwszy raz na nowych zasadach. W wyniku ewaluacji jednostki otrzymają kategorie naukowe, z którymi powiązane zostanie finansowanie i uprawnienia do nadawania stopni.

źródło: OPI PIB

Dyskusja (0 komentarzy)