Aktualności
Instytuty naukowe
25 Stycznia
Źródło: Instytut Nenckiego
Opublikowano: 2022-01-25

Prof. Agnieszka Dobrzyń nadal na czele Instytutu Nenckiego

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń przez kolejne cztery lata będzie kierować Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. To jej druga kadencja na stanowisku dyrektora.

Konkurs został ogłoszony w grudniu 2021 roku. Kandydaci mieli za zadanie przedstawić m.in. koncepcję funkcjonowania instytutu oraz informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej. O wynikach postępowania poinformował właśnie Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. Zgodnie z rozstrzygnięciem prezes PAN prof. Jerzy Duszyński kierowanie Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN powierzył dotychczasowej dyrektor prof. dr. hab. Agnieszce Dobrzyń. Jej druga kadencja na tym stanowisku rozpocznie się 1 lutego i potrwa do końca stycznia 2026 roku.

Prof. Agnieszka Dobrzyń jest dyrektorem Instytutu Nenckiego od 2018 roku. Specjalizuje się w fizjologii mięśni. W IBD PAN kieruje Pracownią Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych. Jej badania dotyczą szlaków sygnałowych i zmian w regulacji ekspresji genów charakterystycznych dla zaburzeń metabolizmu komórki i patogenezy cukrzycy. Wraz z zespołem odkryła nowa mechanizmy regulujące wydzielanie insuliny oraz autofagię komórek beta trzustki, co doprowadziło do opracowania testu do wczesnej diagnostyki stanu przedcukrzycowego i cukrzycy typu 2.

Kierowała kilkunastoma projektami naukowymi (TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, SONATA BIS Narodowego Centrum Nauki, STRATEGMED Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), w tym grantami europejskimi (m.in. EMBO-Installation Grant, Marie Skłodowska Curie COFUND). Jest współautorką ponad 80 publikacji naukowych oraz rozdziałów w książkach. W roku 2016 otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Od czterech lat pełni funkcję wiceprezydenta International Conference on the Bioscience of Lipids, zrzeszającej lipidologów prowadzących badania w dziedzinie metabolizmu komórki. W grudniu ub.r. została wybrana na członka krajowego Polskiej Akademii Nauk.

Instytut Nenckiego jest największym pozauniwersyteckim ośrodkiem badań biologicznych w Polsce. Powstał w 1918 roku z inicjatywy Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Obecnie pracuje w nim 357 osób, w tym 123 naukowców, 28 profesorów zwyczajnych i 38 doktorów habilitowanych. W instytucie kształci się 168 doktorantów z 9 krajów. W wyniku ostatniej oceny parametrycznej „Nencki” otrzymał kategorię A+.

Instytut skupia naukowców prowadzących badania w zakresie: neurobiologii, neurofizjologii, biologii i biochemii komórkowej oraz biologii molekularnej. Badają oni układy o różnym stopniu złożoności: całe organizmy tkankowe, tkanki, komórki, organelle komórkowe, jak również białka i geny. To jedyna placówka naukowa w Polsce, w której badania w dziedzinie neurobiologii prowadzi się na wszystkich poziomach – od molekularnego po systemowy. Główny nurt badań skupia się na nowych terapiach oraz metodach diagnostycznych w zakresie chorób neurodegeneracyjnych, zaburzeń metabolicznych, nowotworów i innych schorzeń.

Strukturę jednostki tworzy 31 pracowni badawczych oraz 10 pracowni usługowych. Te pierwsze działają w obrębie dwóch centrów naukowych: Centrum Badań Podstawowych oraz Translacyjnych w Zakresie Biologii i Nauk Biomedycznych oraz Centrum Badań nad Plastycznością Neuronalną i Chorobami Mózgu BRAINCITY. Środowiskowe pracownie usługowe tworzą Centrum Neurobiologii. Instytut posiada również Stację Badawczą w Mikołajkach, która umożliwia prowadzenie badań terenowych oraz behawioralnych.

W 2013 roku Instytut otrzymał tytuł „Popularyzatora Nauki”. Jako pierwsza polska instytucja badawcza spełnił europejskie standardy zatrudniania naukowców i również w 2013 r. otrzymał prawo posługiwania się logo HR Excellence in Research.

Mariusz Karwowski

Dyskusja (0 komentarzy)