Aktualności
Instytuty naukowe
09 Kwietnia
Źródło: Twitter
Opublikowano: 2021-04-09

Prof. Andrzej Rychard nadal dyrektorem IFiS PAN

Prof. dr hab. Andrzej Rychard będzie przez kolejną kadencję dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Kieruje jednostką nieprzerwanie od 2012 roku. 

O wynikach postępowania konkursowego poinformował Wydział I – Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Zgodnie z rozstrzygnięciem prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński kierowanie Instytutem Filozofii i Socjologii PAN powierzył z dniem 1 kwietnia prof. dr. hab. Andrzejowi Rychardowi. To jego kolejna kadencja na tym stanowisku. Kieruje instytutem nieprzerwanie od 2012 roku, a wcześniej – w latach 1991–2000.

Prof. Andrzej Rychard specjalizuje się w socjologii polityki, gospodarki oraz socjologii postkomunistycznej transformacji. Zajmuje się teoretycznymi i empirycznymi badaniami nad relacjami między państwem, gospodarką a społeczeństwem, społeczną legitymizacją systemów politycznych i ekonomicznych, socjologią systemów ochrony zdrowia oraz rolą dziedzictwa historycznego i kulturowego we współczesnych społeczeństwach. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko rozumianych instytucjonalnych studiów nad procesami transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej: relacjami między instytucjami politycznymi i gospodarczymi oraz ich społecznymi implikacjami.

Ukończył studia z zakresu socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. W 1993 roku otrzymał tytuł profesora. Jest członkiem korespondentem PAN. Należy do Komitetu Socjologii PAN oraz Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN. Był członkiem zarządu Fundacji im. Stefana Batorego, a także wykładowcą na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Jest autorem ponad stu prac dotyczących socjologii instytucji politycznych, gospodarczych i socjologii transformacji. W latach 1997–2001 był członkiem Rady Programowej Centrum Monitoringu Wolności Prasy.

MK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)