Aktualności
Instytuty naukowe
28 Grudnia
Źródło: archiwum
Opublikowano: 2022-12-28

Prof. Dariusz Kaczorowski na czele INTiBS PAN

Prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski został nowym dyrektorem Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu. Od stycznia zastąpi na tym stanowisku prof. Andrzeja Jeżowskiego. 

W wyniku postępowania konkursowego funkcję dyrektora Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN prezes Polskiej Akademii Nauk powierzył prof. dr. hab. Dariuszowi Kaczorowskiemu. Jego czteroletnia kadencja rozpocznie się 1 stycznia.

Jest profesorem zwyczajnym w INTiBS PAN oraz w Instytucie Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu. Specjalizuje się w eksperymentalnych badaniach materii skondensowanej, w szczególności układów z silnymi korelacjami elektronowymi oraz materiałów topologicznych. Jest autorem trzech monografii oraz ponad 560 artykułów w czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej. Jego publikacje uzyskały dotąd ponad 6100 cytowań.

W INTiBS PAN pełnił szereg funkcji kierowniczych: pełnomocnika dyrektora instytutu ds. współpracy naukowej z zagranicą (1998–2002), głównego koordynatora Europejskiego Centrum Doskonałości (2002–2005), kierownika Zakładu Magnetyków (2005–2010), zastępcy dyrektora instytutu ds. naukowych (2011–2017). Od roku 2008 sprawuje funkcję kierownika Oddziału Magnetyków INTiBS PAN.

W 2019 r. został członkiem Rady Doskonałości Naukowej, a od tego roku jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Dwa lata temu otrzymał Nagrodę Naukową im. Wojciecha Rubinowicza przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. Doceniono go za wybitny wkład w odkrycia chronionych topologicznie nietrywialnych stanów elektronowych w modelowych materiałach semimetalicznych.

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk jest placówką naukową Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN. Tematyka badawcza instytutu obejmuje wszechstronne badania fizykochemiczne struktury ciała stałego oraz jej wpływu na własności fizyczne, chemiczne i spektroskopowe, ze szczególnym naciskiem położonym na badania w niskich temperaturach. Specjalnością INTiBS PAN są badania magnetyczne układów 5f– i 4f-elektronowych, badania nadprzewodników, fizyka przemian fazowych oraz spektroskopia molekularna.

MK, źródło: PAN

 

Dyskusja (0 komentarzy)