Aktualności
Instytuty naukowe
01 Marca
Źródło: ISP
Opublikowano: 2021-03-01

Prof. Grzegorz Motyka nadal na czele ISP PAN

Prof. dr hab. Grzegorz Motyka przez kolejne cztery lata będzie kierować Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. 

Zgodnie z procedurami kandydata wyłoniła komisja konkursowa. O wynikach postępowania poinformował Wydział I – Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński kierowanie Instytutem Studiów Politycznych powierzył z dniem 1 marca prof. dr. hab. Grzegorzowi Motyce. Będzie to jego kolejna kadencja na tym stanowisku. Na czele ISP PAN stoi od maja 2016 roku.

Ukończył studia na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W Instytucie Studiów Politycznych, w którym pracuje od 1994 roku, przeszedł wszystkie szczeble awansu naukowego: od asystenta (1994–1998), przez adiunkta (1998–2007), docenta (2007–2010), aż po profesora nadzwyczajnego (od 2010). W 2017 otrzymał tytuł profesora nauk społecznych.

Jest członkiem zespołu w Zakładzie Badań nad Historią i Pamięcią Europy Wschodniej. Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się: konflikt polsko-ukraiński 1943–1947, stosunki polsko-ukraińskie 1939–2016, ludobójstwo i czystki etniczne w XX wieku, komunistyczna polityka represji w okresie stalinowskim, antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej.

Prof. Motyka jest szóstym dyrektorem w historii Instytutu Studiów Politycznych PAN. Placówka została założona w 1990 roku. Skupia czołowych polskich politologów, historyków i socjologów oraz stanowi ważny ośrodek na mapie polskich badań nad polityką i historią najnowszą. Misją Instytutu jest prowadzenie interdyscyplinarnych studiów nad zmianami społecznymi i politycznymi w XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem relacji Wschód-Zachód. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o polityce i administracji, a także do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie nauki socjologiczne. Obecnie ISP zatrudnia 74 pracowników naukowych.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)