Aktualności
Instytuty naukowe
23 Lutego
Źródło:: IF PAN
Opublikowano: 2021-02-23

Prof. Małgorzata Filip na czele Instytutu Farmakologii PAN

Prof. dr hab. Małgorzata Filip została wybrana na dyrektora Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2021–2025. Stanowisko obejmie 1 marca.

Zgodnie z procedurami kandydatkę wyłoniła komisja konkursowa. O wynikach postępowania poinformował Wydział V – Nauk Medycznych PAN. Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński kierowanie Instytutem Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie powierzył prof. dr hab. Małgorzacie Filip, pełniącej dotychczas funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych. Nowa dyrektor zastąpi kierującego instytutem od 2017 r. prof. dr. hab. Władysława Lasonia. Jej czteroletnia kadencja rozpocznie się 1 marca.

Prof. Małgorzata Filip specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu farmakologii. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół lęku, depresji i uzależnień lekowych. Pracuje w Zakładzie Farmakologii Uzależnień w Instytucie Farmakologii im. Jerzego Maja PAN. Wykłada na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorką książki pt. Uzależniony od kokainy ludzki mózg – osiągnięcia funkcjonalnej diagnostyki obrazowej.

Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN z siedzibą w Krakowie został utworzony w 1954 roku jako Zakład Farmakologii PAN. W samodzielny instytut przekształcono go w roku 1974. Jest wiodącym ośrodkiem naukowym w Polsce, specjalizującym się w dziedzinie neuropsychofarmakologii. Badania naukowe, prowadzone w 14 zakładach, pracowniach oraz na terenie nowoczesnej zwierzętarni, koncentrują się wokół zaburzeń funkcji układu nerwowego oraz poszukiwania nowych substancji biologicznie czynnych, które działają na ośrodkowy układ nerwowy i mogą znaleźć zastosowanie jako leki w terapii chorób psychicznych i neurologicznych.

Do priorytetowych obszarów badań realizowanych w IF PAN należą depresja, schizofrenia, uzależnienia od narkotyków i naturalnych nagród oraz chroniczny ból. Prowadzone są tu również badania nad lękiem, stresem pourazowym, procesami neurodegeneracyjnymi i immunoendokrynnymi oraz w zakresie fitochemii.

Placówka posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych. Instytutowe Studium Doktoranckie w 2016 i 2017 r. otrzymało wysokie wyróżnienie w konkursie PROPAN.

MK, źródło: IF PAN

Dyskusja (0 komentarzy)