Aktualności
Instytuty naukowe
25 Września
Opublikowano: 2019-09-25

Publiczna inauguracja europejskiego projektu dla otwartej nauki w Instytucie Badań Literackich PAN

Konsorcjum OPERAS otrzymało 2 miliony euro od Komisji Europejskiej z programu Horyzont 2020 na realizację nowego dwuletniego projektu OPERAS-P (Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities – Preparation). Celem projektu jest rozwój OPERAS, europejskiej infrastruktury badawczej dla otwartej komunikacji naukowej w naukach humanistycznych i społecznych. Publiczna inauguracja projektu odbędzie się 1 października o 13:00 w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie (Nowy Świat 72, s. 144).

Innowacyjne działania na rzecz otwartej komunikacji naukowej, realizowane w ramach projektu OPERAS-P, umożliwią międzynarodowy dostęp do publikacji z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, dzięki ujednoliceniu standardów, zapewnieniu interoperacyjności między różnymi usługami wydawniczymi oraz powiązania z europejską chmurą dla otwartej nauki (EOSC).

Trzy główne zadania projektu obejmują:

– przygotowanie wniosku o umieszczenie infrastruktury OPERAS na “europejskiej Mapie Drogowej” ESFRI  – Europejskiego Forum Strategicznego ds. Infrastruktur Badawczych;

– poszerzenie działalności OPERAS o nowe, innowacyjne usługi (m.in. przekształcenie bazy DOAB w celu dalszego ułatwienia wyszukiwania książek wydanych w wolnym dostępie czy organizacja katalogu usług oferowanych przez infrastrukturę, wypracowanych w ramach projektów HIRMEOS i TRIPLE);

– działania na rzecz rozwoju konsorcjum (m.in. opracowanie długofalowej strategii rozwoju, organizacja warsztatów i spotkań informacyjnych przez instytucje partnerskie).

Instytut Badań Literackich PAN kieruje pakietem roboczym nr 6, poświęconym kierunkom rozwoju infrastruktury OPERAS, w ramach którego opracowane zostaną takie zagadnienia komunikacji naukowej w naukach humanistycznych i społecznych jak: innowacyjne modele biznesowe dla wydawców, otwarte dane badawcze, „biblioróżnorodność” i wielojęzyczność, nowe formy i praktyki pisarskie, ewaluacja innowacyjnych badań.

Uwagi wstępne wygłosi prof. Emanuel Kulczycki (UAM/Komitet Ewaluacji Nauki/ ENRESSH). Kierownik projektu, Pierre Mounier (CNRS), zaprezentuje główne cele i zadania OPERAS, w tym plany rozwoju infrastruktury na poziomie europejskim w ścisłej współpracy z partnerami narodowymi (lista członków konsorcjum poniżej).

Konsorcjum realizującym projekt OPERAS-P składa się z 16 partnerów z 11 państw europejskich: CNRS (Huma-Num  i OpenEdition) z Francji, Coimbra University z Portugalii, DARIAH ERIC z Francji, EGI z Holandii, EKT z Grecji, IBL PAN z Polski, Max Weber Stiftung z Niemiec, OAPEN z Holandii, UGOE z Niemiec, Unito z Włoch, Open Book Publisher z Wielkiej Brytanii, UniZd z Chorwacji, Universite du Luxembourg z Luksemburga, X-Officcio ze Szwecji, University of Milano-Bicocca z Włoch, Lexis z Włoch.

Kierownikiem projektu jest Pierre Mounier, wicedyrektor OpenEdition, koordynator infrastruktury OPERAS. Zespołem IBL PAN kieruje Maciej Maryl. Więcej informacji: https://operas.hypotheses.org/

Marta Błaszczyńska

Dyskusja (0 komentarzy)