Aktualności
Instytuty naukowe
30 Marca
Opublikowano: 2018-03-30

Publikacja badaczy z Instytutu Agrofizyki PAN

Zespół prof. Andrzeja Bieganowskiego z Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN zaproponował udoskonalenie opracowanej w 2010 roku własnej metody określania stabilności agregatów glebowych w oparciu o wyniki zmian mediany rozkładu granulometrycznego mierzonego metodą dyfrakcji laserowej.

Nowa, udoskonalona metoda nie tylko pozwala na szybsze określanie stabilności agregatów glebowych, ale również poszerza możliwości pomiarowe poprzez rozróżnienie stabilności agregatów, które w dotychczas stosowanych metodach (wet-sieving method) określane były jako stabilne/wodoodporne. Praca została zaakceptowana do druku w prestiżowym czasopiśmie Land Degradation and Development.

Autorami publikacji są:  Andrzej Bieganowski, Tomasz Zaleski, Bartłomiej Kajdas, Agata Sochan, Agnieszka Józefowska, Michał Beczek, Jerzy Lipiec, Marcin Turski, Magdalena Ryżak.

JK

(źródło: IA PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)