Aktualności
Instytuty naukowe
30 Czerwca
Fot. Zuzanna Chlistowska
Opublikowano: 2022-06-30

Ruszyła druga edycja Akceleratora Łukasiewicza

Osiem zespołów bierze udział w inicjatywie mającej na celu zintensyfikowanie komercjalizacji pośredniej w Sieci Badawczej Łukasiewicz. To już druga edycja Akceleratora Łukasiewicza.

Łukasiewicz, odpowiadając na potrzeby przedsiębiorców, rozwija wspólnie z instytutami kluczowe obszary polskiej gospodarki, wdrażając innowacyjne technologie i tym samym ułatwiając ich komercjalizację. Od początku jego misją jest praca z biznesem i dla biznesu oraz skrócenie dystansu pomiędzy przedsiębiorcami a naukowcami. Jedną z ważniejszych inicjatyw w tym obszarze jest Akcelerator Łukasiewicza, skierowany do wewnątrz organizacji. Jego podstawowa misja to zintensyfikowanie komercjalizacji pośredniej w Sieci Badawczej Łukasiewicz poprzez zakładanie spółek kapitałowych w formule start-upów technologicznych.

Po sukcesie pierwszej edycji w 2021 r., zdecydowano się uruchomić nabór do kolejnej. W drugiej odsłonie Akceleratora bierze udział 8 zespołów z instytutów Łukasiewicza. Zostały one wybrane spośród zgłoszonych pomysłów, na podstawie największego potencjału komercjalizacyjnego. Technologie opracowane przez naukowców odpowiadają na wyzwania wielu branż: ochrony środowiska, dystrybucji drewna, rolnictwa czy innowacyjnych materiałów, mających zastosowanie w wymagających warunkach.

Uczestnictwo w programie to szklarniowe warunki dla rozwoju i komercjalizacji innowacyjnych badań. Akcelerator jest drogą do osiągnięcia sukcesu biznesowego, przy wykorzystaniu zasobów Sieci, ale jednocześnie na jej ryzyko – zapewnia dr Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Cały program obejmuje cztery etapy: nabór, selekcję, inkubację i akcelerację. Obecnie zespoły są w trakcie inkubacji swoich projektów. Podczas tygodniowego Campu, który odbył się pod koniec maja bieżącego roku, uczestnicy zdobywali wiedzę z zakresu modeli biznesowych, pozyskiwania środków zarówno od inwestorów prywatnych, jak i publicznych, budowania relacji z klientami, aspektów prawnych i podatkowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Podczas następnego etapu, jakim jest akceleracja, pod okiem doświadczonych praktyków biznesu uczestnicy przyswoją wiedzę z zakresu wystąpień publicznych, jak i również doprecyzują własne modele biznesowe. Efektem tego procesu będzie kompleksowe przygotowanie akcelerowanych zespołów do powoływania startupów technologicznych, oferujących innowacyjne rozwiązania.

Jednym z celów powstania Łukasiewicza jest stworzenie warunków i narzędzi do zwiększenia i przyspieszenia procesu komercjalizacji technologii wypracowanych przez naukowców i badaczy instytutów Łukasiewicza. Skuteczność tego procesu mierzona jest liczbą m.in. wdrożeń technologii do gospodarki, co przekłada się na konkretne korzyści dla biznesu i realne przychody dla instytutów i twórców komercjalizowanych rozwiązań.

Jako pracownicy instytutów, inwestujących w badania, naukowcy jako twórcy pomysłów mają prawo do partycypowania w zyskach z komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań – wyjaśnia model działania Akceleratora Michał Janasik, wiceprezes ds. finansów i komercjalizacji Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Zbudowana wokół Akceleratora sieć wsparcia merytorycznego i finansowego tworzy dla naukowców doskonałe środowisko do rozwijania komercyjnej strony badań. W pierwszej edycji Akceleratora podczas Demo Day udało się wyłonić pięć zespołów najbardziej pretendujących do założenia start-upu. Były to: przełomowa technologia ogniw litowo-siarkowych, odporne na zarysowania i uderzenia szkła w zegarkach, ekologiczne paliwo do napędów satelitarnych, precyzyjna lokalizacja wewnątrzbudynkowa oraz trwałe powłoki antyoblodzeniowe.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)