Aktualności
Opublikowano: 2018-01-30

Stacja IRZBŻ PAN w Popielnie stawia na turystykę

Budowa wiat dla turystów i wieży widokowej, z której można obejrzeć panoramę Półwyspu Popielniańskiego, a także wykonanie nowego ogrodzenia rezerwatu dzikich zwierząt zakłada projekt modernizacji infrastruktury w Stacji Badawczej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Popielnie w województwie warmińsko-mazurskim.

Stacja w Popielnie została przejęta przez IRZBŻ PAN w 2016 roku i realizuje projekt „Ukierunkowanie ruchu turystycznego w celu ochrony zagrożonych gatunków siedlisk przyrodniczych na Półwyspie Popielniańskim”. Otrzymała na ten cel dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Całkowity koszt inwestycji wyniesie prawie 1,7 mln zł, z czego 85% pokryje unijna dotacja.

Stacja dysponuje lasem o powierzchni 1600 ha, w którym na wolności żyją m.in. koniki polskie. To jedyne takie miejsce. Dla turystów nowa infrastruktura oznacza komfortowe warunki zwiedzania i odpoczynku.

Ośrodek w Popielnie przez lata wsławił się programami hodowli konika polskiego i rekonstytucji bobra. Stacja prowadziła i nadal prowadzi hodowlę zachowawczą lokalnych ras bydła objętych programem ochrony. Podejmowane były tam także próby krzyżowania żubra, bizona i krowy, które miały stać się remedium na permanentne problemy zaopatrzenia rynku krajowego w mięso.

Naukowcy PAN w Popielnie umieścili centrum badań nad dużymi zwierzętami: bydło, świnie, konie. W Popielnie znajduje się owczarnia i świniarnia, a w nieodległym Wielkim Lesie, także podlegającym stacji, wybudowano oborę na 250 sztuk bydła polskiej rasy nizinnej czarno-białej. Stacja Badawcza również posiada stado bydła polskiej rasy czerwonej. W stacji jest stado 25 zwierząt jeleniowatych, w tym jeleni, saren, danieli. W hodowli stajennej i w warunkach naturalnych w lesie Popielniańskim, który ma status rezerwatu, żyje ok. 100 koników polskich. Od lat 50 XX jest tu także wieku ferma bobrów. W Popielnie mieszka także żubroń, popularnie nazywany Brutusem, który jest efektem krzyżówki bizona, żubra i krowy. Jako bezpłodny osobnik ma tam status dożywotniego rezydenta.

Oprócz prowadzonej działalności naukowej Stacja planuje popularyzację nauki, m.in. zielone szkoły dla uczniów, młodzieży i turystów.

Placówkę Polskiej Akademii Nauk w Popielnie znajduje się w centrum Puszczy Piskiej, na półwyspie otoczonym czterema jeziorami – Bełdany, Mikołajskie, Śniardwy i Warnołty. Co roku odwiedza ją kilkanaście tysięcy turystów zarówno z Polski i ze świata.

Jk

(źródło: PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)