Aktualności
Instytuty naukowe
05 Marca
Opublikowano: 2018-03-05

Szkoła doktorska instytutów PAN

23 lutego w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego został podpisany list intencyjny w sprawie stworzenia Szkoły Doktorskiej przez cztery instytuty PAN: Instytut Chemii Organicznej, Instytut Chemii Fizycznej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego oraz Instytut Fizyki.

„W trosce o harmonijny rozwój nauk ścisłych i nauk o życiu, uprawianych w czołowych instytutach Polskiej Akademii Nauk, istnieje żywotna potrzeba zabezpieczenia w tych placówkach kształcenia kadr na poziomie doktorskim. Służyć temu powinno utrzymanie wysokiego poziomu istniejących i świetnie funkcjonujących Studiów Doktoranckich prowadzonych w tych instytutach” – czytamy w liście intencyjnym.

To rychłe wprowadzenie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, której zapisy wykluczają prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich wyłącznie w jednej dziedzinie, skłoniło sygnatariuszy listu do porozumienia w sprawie utworzenie szkoły doktorskiej, opartej na tych instytutach.

Jk

(źródło: PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)