Aktualności
Instytuty naukowe
31 Października
Opublikowano: 2018-10-31

Szybsza i tańsza sprzedaż dzięki Platformie Żywnościowej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podpisały umowę, na mocy której NCBR dofinansuje kwotą 11 milionów złotych stworzenie nowoczesnej platformy, która pozwoli na skrócenie łańcucha pośredników na linii rolnik-konsument. Umowa została podpisana w ramach programu strategicznego GOSPOSTRATEG, którego celem jest wsparcie społecznego i gospodarczego rozwoju Polski.

W ramach tego programu NCBR realizuje założenia Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie wyzwań rozwojowych, obejmując swoim zakresem przeciwdziałanie pułapkom średniego dochodu i przeciętnego produktu, braku równowagi, pułapkę demograficzną oraz słabości instytucji.

– GOSPOSTRATEG jest programem skierowanym do jednostek naukowych i instytucji realizujących politykę rozwojową. Ma na celu opracowanie oraz wdrożenie krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Poprzez organizowane konkursy chcemy wesprzeć prowadzenie badań społeczno-gospodarczych oraz wdrożenie konkretnych, niezbędnych do rozwoju gospodarczego rozwiązań. Projekt KOWR odpowiada na konkretne potrzeby polskich rolników – liczymy, że jego realizacja pomoże stymulować rynek i zwiększać opłacalność zwłaszcza producentom mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Na mocy umowy KOWR, lider konsorcjum, w skład którego wchodzą jeszcze Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, stworzy nowatorską platformę, która dzięki zastosowaniu takich rozwiązań, jak sztuczna inteligencja oraz uczenie maszynowe, pozwoli na szybszą oraz tańszą sprzedaż produktów rolno-spożywczych. Wypracowane w projekcie rozwiązania wspomogą ograniczenie kosztów transakcyjnych i ryzyka handlowego, a także ograniczenie ryzyka cenowego, w oparciu o wystandaryzowane umowy i produkty. To także szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw na zwiększenie potencjału sprzedaży produktów na rynkach UE oraz światowych.

W praktyce Platforma Żywnościowa będzie elektroniczną giełdą, za pomocą której i rolnicy indywidualni, i grupy producentów, i inne podmioty z sektora rolno-spożywczego, będą miały możliwość zawierania kontraktów i sprzedaży towarów na równych, przejrzystych zasadach. Uruchomienie platformy planowane jest na rok 2020.

Źródło: NCBiR

Dyskusja (0 komentarzy)