Aktualności
Instytuty naukowe
22 Czerwca
Źródło: Instytut Genetyki Człowieka PAN
Opublikowano: 2021-06-22

W Poznaniu powstało Innowacyjne Centrum Medyczne

Innowacyjne Centrum Medyczne, które będzie zajmować się diagnostyką molekularną chorób genetycznych, nowotworowych i chorób rzadkich, otwarto w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. Nowa jednostka wesprze szpitale i specjalistyczne ośrodki kliniczne w precyzyjnym i szybszym diagnozowaniu najbardziej skomplikowanych przypadków chorobowych.

Innowacyjne Centrum Medyczne powstało w nowym budynku przy ul. Strzeszyńskiej 32. Jest wyposażone w nowy sprzęt. Centrum otrzymało dotację ze środków Unii Europejskiej z regionalnego programu operacyjnego województwa wielkopolskiego. Kierownikiem jednostki został prof. Andrzej Pławski.

Zadaniem Innowacyjnego Centrum Medycznego, obok diagnostyki COVID-19, będzie wprowadzenie do diagnostyki chorób, które od dawna są przedmiotem badań naukowych w Instytucie Genetyki Człowieka PAN. Z chorób rzadkich, jedno- i wielogenowych, będzie to np. pierwotna dyskineza rzęsek (PCD), mukowiscydoza (CF), dystrofia mięśniowa Duchenne’a (DMD). Centrum będzie diagnozować również wybrane choroby nowotworowe: guzy lite głowy i szyi, ostrą białaczkę limfoblastyczną, raka jelita grubego. Zajmować się będzie także aspektami genetycznymi wybranych chorób cywilizacyjnych: niepowodzeń rozrodu, niepłodności męskiej czy cukrzycy insulinozależnej. Diagnostyka Innowacyjnego Centrum Medycznego będzie rozszerzana.

Działalność Innowacyjnego Centrum Medycznego pozwoli na szybsze i bardziej precyzyjne określenie przyczyn i stadium rozwoju chorób genetycznych oraz nowotworów rzadkich u pacjentów, co przełoży się na skuteczniejsze zastosowanie terapii leczniczej, a w rezultacie zwiększenie szans na wyleczalność. W IGC PAN metody biologii molekularnej stosowane są rutynowo do prac badawczych, a użycie ich w diagnostyce jest naturalnym rozszerzeniem kompetencji i doświadczenia ponad 80-osobowego zespołu. Badacze z instytutu mają na swoim koncie opracowanie podstaw diagnostyki wielu chorób z zakresu genetyki i chorób rzadkich, na tej podstawie opracowywane są konkretne terapie lecznicze dla pacjentów.

W skład Innowacyjnego Centrum Medycznego wejdzie Laboratorium Diagnostyki COVID-19. W kwietniu 2020, gdy zrodził się pomysł, by utworzyć laboratorium, większość zespołu zdecydowała się pracować jako wolontariusze. Laboratorium zostało uruchomione zaledwie w 2 tygodnie. Posiada uprawnienia podmiotu leczniczego i wpisane jest na listę laboratoriów COVID-19 Ministerstwa Zdrowia. Do dzisiaj przebadano w nim ponad 60 tys. osób. W momencie wybuchu pandemii IGC jako jedyny instytut PAN utworzył takie laboratorium z własnym punktem pobrań drive-thru. Instytut ppracował własny test RT-PCR na COVID-19 i jako pierwszy w Polsce opracował i wprowadził do praktyki test różnicujący COVID-19 i grypę (trwa procedura patentowa).

W niedługim czasie w Innowacyjnym Centrum Medycznym uruchomiona zostanie również pracownia sekwencjonowania genomowego. Wyposażona będzie w najnowsze sekwenatory firmy Illumina – ich zakup umożliwiła dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Aparatura ta pozwoli na wprowadzenie sekwencyjnej analizy całogenomowej oraz celowane sekwencjonowanie wybranych genów i ich grup. Metody te znajdą zastosowanie w diagnostyce chorób genetycznych oraz w monitorowaniu zmienności wirusa SARS-CoV-2 w populacji polskiej.

Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu istnieje od 1974 roku. Statutową działalnością instytutu są badania podstawowe w dziedzinie nauk medycznych takich jak: cytogenetyka, genetyka molekularna, patologia komórkowa, biologia rozrodu, mutageneza i biotechnologia. Prace prowadzone tutaj zmierzają do wyjaśniania molekularnego podłoża chorób, zwłaszcza schorzeń uwarunkowanych genetycznie, nowotworów, zaburzeń płodności, chorób autoimmunologicznych i zakaźnych.

W Instytucie Genetyki Człowieka prowadzimy badania z zastosowaniem nowoczesnych technologii biologii molekularnej wraz z technikami cytogenetycznymi i immunologicznymi oraz rozwijamy ekspertyzy z zakresu medycyny regeneracyjnej z zastosowaniem komórek macierzystych. Instytut oprócz swoich osiągnięć stricte naukowych – np. stworzenie unikalnej, chronionej patentem linii komórkowej, będącej modelem złośliwego nowotworu ślinianki; pionierskie działania w molekularnej diagnostyce mukowiscydozy – duży nacisk kładzie na opracowywanie i wprowadzanie do powszechnego zastosowania nowoczesnych metod diagnostycznych, innowacyjnych leków i podejść terapeutycznych. To nasz wkład w przeniesienie najnowszych osiągnięć naukowych na wykorzystanie w leczeniu społeczeństwa. Efektem tych działań jest otwarcie przez nas najpierw Laboratorium Diagnostyki COVID-19, a teraz Innowacyjnego Centrum Medycznego – mówi prof. Michał Witt, dyrektor IGC PAN.

Badacze z IGC współpracują z wieloma szpitalami i ośrodkami klinicznymi w kraju, m.in.: Instytutem Matki i Dziecka; Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich; Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju; Kliniką Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu; i za granicą np.: PCD Centre, Faculty of Medicine, University of Southampton, Southampton General Hospital w Wielkiej Brytanii; Institut für Humangenetik, Universitätsklinikum Ulm, Universität Ulm w Niemczech.

źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)