Aktualności
Instytuty naukowe
26 Lipca
Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki
Opublikowano: 2023-07-26

Większa subwencja dla instytutów prowadzących szkoły doktorskie

Ponad 7 mln zł na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego otrzymają instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze w związku z prowadzeniem szkół doktorskich. Łączenie wsparcie trafi do 16 podmiotów.

Zwiększenia wysokości subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego zostały przyznane instytutom naukowym Polskiej Akademii Nauk oraz instytutom badawczym w związku z prowadzeniem szkół doktorskich samodzielnie lub wspólnie z innym podmiotem (jako podmiot wiodący). Służy to wsparciu kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich prowadzonych przez wskazane podmioty w pierwszych latach funkcjonowania tych szkół.

Wysokość środków finansowych dla poszczególnych jednostek została ustalona proporcjonalnie do liczby doktorantów w szkołach doktorskich. Łącznie wsparcie przyznano: 14 instytutom naukowym Polskiej Akademii Nauk i 2 instytutom badawczym. Najwięcej otrzymał Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN (1,9 mln zł). Na drugim miejscu pod względem wysokości dodatkowych środków jest Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN (744 tys. zł). Podium zamyka Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN (554 tys. zł). Spoza jednostek PAN najwięcej dostanie Narodowe Centrum Badań Jądrowych (313,7 tys. zł)

Zwiększenia mają charakter jednorazowy i nie będą stanowiły zwiększenia podstawy naliczenia subwencji w roku 2024. Łączna wysokość przyznanych środków wynosi 7 135 000 zł.

MK, źródło: MEiN

Subwencja 2023 


Dyskusja (0 komentarzy)