Aktualności
Instytuty naukowe
29 Sierpnia
Opublikowano: 2018-08-29

Współpraca naukowa między Instytutem Nenckiego i Siemens Healthcare

1 sierpnia 2018 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN a Siemens Healthcare. Dotyczy ono wykonania skanera rezonansu magnetycznego w Pracowni Obrazowania Mózgu, kierowanej przez dr hab. Artura Marchewkę, prof. IBD, do realizacji wspólnych projektów naukowo-aplikacyjnych. Zapisy umowy pozwalają na realizację w Instytucie Nenckiego projektów naukowo-wdrożeniowych opartych na technikach Siemens Healthcare niedostępnych jeszcze komercyjnie.

Pracownia Obrazowania Mózgu przy pomocy techniki rezonansu magnetycznego może prowadzić wiele badań neuropsychologicznych, klinicznych oraz farmakologicznych. Obecnie realizowane w niej projekty dotyczą procesów poznawczych: uwagi, pamięci, czytania, stresu oraz emocji. Charakter zbieranych danych jest bardzo szeroki i może dotyczyć funkcji, połączeń, struktury lub składu chemicznego. Zastosowanie nowych technologii opracowanych przez producenta skanera MR pozwala wykonać bardziej dokładne, pod względem rozdzielczości przestrzennej i czasowej pomiary, czyli zebrać więcej cennych danych w określonym czasie.

Dzięki porozumieniu Instytut Nenckiego uzyska dostęp do siatki innych naukowych pracowni obrazowych, z którymi będzie mógł nawiązać współpracę pod patronatem partnera technologicznego. Siemens Healthineers umożliwia podmiotom świadczącym opiekę zdrowotną na całym świecie zwiększenie ich wartości, wspierając je w ich dążeniu do poszerzenia zakresu medycyny precyzyjnej, przekształceniu opieki zdrowotnej, poprawy zadowolenia pacjentów oraz digitalizacji opieki medycznej. Firma Siemens Healthineers, lider w dziedzinie technologii medycznej, stale wprowadza innowacje do swojego portfela produktów i usług w obszarach obrazowania diagnostycznego i leczniczego, a także w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej i medycyny molekularnej.

Instytut Nenckiego i Siemens Healthineers współpracowały wcześniej przy kilku projektach, m.in. pomiaru stężenia neuroprzekaźników u dzieci z dysleksją. Podpisana umowa zacieśnia współpracę pomiędzy ośrodkami, a Siemens Healthineers będzie aktywnie wspierał obecne oraz przyszłe prace badawcze Instytutu Nenckiego służąc wiedzą działów wdrożeniowych oraz doświadczeniem ponad 800 partnerów naukowych na całym świecie.

JK

(Źródło: PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)