Aktualności
Instytuty naukowe
01 Lutego
Opublikowano: 2017-02-01

Wyróżnienia dla GIG

Górniczy Sukces Roku to konkurs, który od ośmiu lat organizują Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa i Szkoła Eksploatacji Podziemnej. Jego celem jest promocja i popularyzacja przedsięwzięć na rzecz innowacyjności oraz rozwoju polskiego górnictwa podziemnego. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach – Innowacyjność, Ekologia oraz Osobowość Roku. Nagrody i wyróżnienia za rok 2016 wręczono w połowie stycznia.

Osobowością Roku został Zdzisław Bik, prezes Zarządu Grupy Kapitałowej FASING S.A., za stworzenie globalnej Grupy Kapitałowej FASING S.A. obejmującej dwanaście podmiotów związanych z branżą górniczą, działających w sześciu krajach.

W kategorii Innowacyjność Kapituła przyznała dwie równorzędne nagrody, które otrzymały: Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. i 2RHP Sp. z o.o. za System Bezprzewodowej Łączności Ratowniczej RESYS oraz ELEKTROMETAL S.A. za system lokalizacji i ewidencji pracowników EMLOK-16.

Wyróżnieniem uhonorowano FAMUR S.A. za kombajn KGS-245N eksportowy z innowacyjnymi rozwiązaniami oraz Główny Instytut Górnictwa za urządzenie do produkcji lin stalowych płaskich przeznaczonych do pracy w szybach górniczych i uruchomienie produkcji lin.

W kategorii Ekologia zwycięzcą został Tauron Wydobycie S.A. za wdrożenie pierwszego w Polsce systemu do neutralizacji kwaśnych wód spływu powierzchniowego w rejonie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych ZG Janina.

Główny Instytut Górnictwa otrzymał dwa wyróżnienia. Pierwsze w kategorii Innowacyjność za urządzenie do produkcji lin stalowych płaskich przeznaczonych do pracy w szybach górniczych i uruchomienie produkcji tych lin. Rozwiązanie to powstało w ramach realizacji projektu GIG i firmy Unikol Zabrze. Dotychczas na krajowym rynku nie było producenta lin stalowych płaskich. W Europie liny te produkowane są w Niemczech i Wielkiej Brytanii technologią ręczną, która jest czasochłonna i dopuszcza możliwość uszkodzenia splotu drutów. Urządzenie opracowane przez ekspertów GIG jest wyposażone w nowo zaprojektowaną głowicę, która pozwala na bezpieczny sposób produkcji, jak również w układ formujący kształt geometryczny liny oraz układ w automatyczny sposób kontrolujący jej parametry. Ich zastosowanie chroni przed uszkodzeniem powłoki cynkowej liny i pozwala na zminimalizowanie błędów ludzkich w produkcji. Umożliwia wyprodukowanie około 56 m liny w ciągu 8 godzin pracy urządzenia. Powoduje to podniesienie jakości oferowanych lin, zwiększenie trwałości oraz podniesienie wytrzymałości na zrywanie. Zmniejszenie liczby pracowników obsługujących nowe urządzenie pozwala na obniżenie kosztów produkcji i poprawę konkurencyjności oferowanego produktu. Liny te obecnie stosowane są w górnictwie węgla kamiennego, górnictwa miedzi i soli.

Drugie wyróżnienie GIG otrzymał w kategorii Ekologia za system zarządzania zrzutem wód kopalnianych w ujęciu zlewniowym, opracowany w ramach projektu MANGER. Opracowany został pakiet technologii oczyszczania wód kopalnianych, zarówno w skali laboratoryjnej, jak i pilotażowej. Technologie takie, jak np.: biotechnologia z wykorzystaniem glonów, żel fosforanowy, system alkalizujący pracujący okresowo, mieszanina naturalnych zeolitów czy system odgazowywania, przetestowane zostały w kopalniach w Polsce, Francji, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Określono też możliwości dalszego wykorzystania oczyszczonej wody i produktów z procesów oczyszczania oraz wykonano analizy rentowności zastosowanych rozwiązań. W ramach projektu powstał katalog innowacyjnych technologii oczyszczania oraz interaktywne narzędzie (boxmodel), wspomagające analizy wpływu wód kopalnianych na ekosystemy wodne. Opracowany został również podręcznik zawierający wytyczne dotyczące wdrażania efektywnych rozwiązań zarządzania zrzutami i ponownego wykorzystania wód kopalnianych. Projekt finansowany był z Funduszu Badawczego Węgla i Stali, a realizowany przez międzynarodowe konsorcjum naukowców i inżynierów z Polski (GIG, Tauron Wydobycie), Francji (IXSANE, INERIS), Niemiec (DMT), Wlk. Brytanii (The Coal Authority), Hiszpanii (HUNOSA, Uniwersytet w Almerii, Aitemin) oraz Grecji (CERTH).

Jk

(źródła: GIK, GIPH; źródło: http://www.giph.com.pl/)

Dyskusja (0 komentarzy)