Aktualności
Kadry
17 Czerwca
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2024-06-17

Badaczka z AGH w Komitecie Sterującym ICF-BSE

Prof. Elżbieta Pamuła z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie została wybrana do Komitetu Sterującego The International College of Fellows of the Biomaterials Science and Engineering. To organizacja promująca inicjatywy z zakresu inżynierii biomateriałów.

The International College of Fellows of the Biomaterials Science and Engineering (ICF-BSE) został powołany w 1992 roku. Zrzesza osoby, którym International Union of Societies for Biomaterials Science and Engineering (IUSBSE) przyznała honorowy tytuł Fellow Biomaterials Science and Engineering (FBSE). To najbardziej prestiżowe wyróżnienie, jakie może otrzymać naukowiec zajmujący się biomateriałami. Potwierdza jego osiągnięcia w tej dziedzinie, a także wysoką pozycję naukową i zawodową. Obecnie ICF-BSE liczy około 300 członków. Misją organizacji jest zapewnienie odpowiedniej platformy do dyskusji i interakcji pomiędzy wszystkimi członkami w kwestiach związanych ze współpracą naukową, wymianą międzynarodową oraz wspieraniem inicjatyw promujących inżynierię biomateriałów.

Do Komitetu Sterującego ICF-BSE na kadencję 2024–2028, jako jedną z ośmiu osób, wybrano prof. Elżbietę Pamułę z Katedry Biomateriałów i Kompozytów na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W gremium tym będzie pełnić funkcję Sekretarza.

Przyznam się, że zostałam zaproszona do złożenia aplikacji, ale niezbyt wierzyłam, że mogę uzyskać wystarczające poparcie. Już samą nominację uznałam za zaszczyt, a znalezienie się w gronie ośmiu wybranych osób było dla mnie ogromnym wyróżnieniem. W Komitecie Sterującym będę pracowała nad wzmocnieniem kontaktów i współpracy interdyscyplinarnej między członkami ICF-BSE z różnych ośrodków, krajów i kontynentów – mówi prof. Elżbieta Pamuła.

Jest specjalistką w zakresie inżynierii materiałowej i inżynierii biomedycznej. Całą swoją zawodową karierę związała z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, gdzie wraz z zespołem zajmuje się wchłanialnymi biomateriałami polimerowymi i kompozytowymi, rusztowaniami i matrycami dla inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej oraz systemami dostarczania leków (m.in. opartymi na hydrożelach, mikrocząstkach polimerowych i tłuszczowych oraz nanocząstkach superparamagnetycznych). Pracuje także nad modyfikacją powierzchni biomateriałów za pomocą metod fizycznych i chemicznych.

Ma na koncie ponad 400 publikacji, w tym około 150 artykułów, oraz 10 patentów. Od 2016 roku pełni funkcję prezesa Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów. Od 2005 roku jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Biomateriałów (od 2023 r. w Zarządzie). Zasiada w panelach oceniających projekty badawcze, m.in. w European Research Council.

Tytuły FBSE przyznawane są dożywotnio w czasie ceremonii otwarcia Światowego Kongresu Biomateriałów (World Biomaterials Congress, WBC), odbywającego się raz na cztery lata. Kandydatów nominują stowarzyszenia biomateriałów skupione w IUSBSE, np. europejskie, amerykańskie, australijskie, chińskie, japońskie. Co do zasady, tytuł FBSE może posiadać nie więcej niż 10% aktywnych członków tych stowarzyszeń. W tym roku Kongres WBC odbył się pod koniec maja w Daegu (Korea Płd.). Uczestniczyło w nim ponad 4 tys. delegatów z blisko 70 krajów, a tytułem FBSE uhonorowano 50 naukowców.

Do tej pory tytuł FBSE został przyznany trojgu polskim naukowcom: nieżyjącemu już prof. Janowi Chłopkowi z AGH w Krakowie (2008), pionierowi badań nad biomateriałami kompozytowymi w naszym kraju; prof. Małgorzacie Lewandowskiej-Szumieł z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (2012) oraz prof. Elżbiecie Pamule z AGH w Krakowie (2020).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)