Aktualności
Kadry
29 Marca
Fot. Zuzanna Mazurek
Opublikowano: 2023-03-29

Beata Szczucińska przewodniczącą Europejskiej Sieci Szkół Teatralnych

Beata Szczucińska, kanclerka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, została wybrana na przewodniczącą Europejskiej Sieci Szkół Teatralnych E:UTSA. To jej druga kadencja na tym stanowisku.

Europe: Union of Theatre Schools and Academies została powołana w 2011 roku w celu wspierania inicjatyw i projektów międzynarodowej współpracy, w szczególności realizowanych przez studentów uczelni stowarzyszonych i do nich skierowanych. Głównym zadaniem jest umożliwianie studentom twórczych kontaktów na rzecz budowania swojej zawodowej kariery.

Podczas odbywającego się po raz pierwszy w Polsce Walnego Zgromadzenia E:UTSA wybrano nowe władze organizacji. Przewodniczącą na lata 2023–2025 została Beata Szczucińska, kanclerka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Będzie to jej druga kadencja na tym stanowisku.

Funkcję kanclerki (a wcześniej dyrektorki ds. administracyjnych) AT objęła w roku 2005. Równolegle angażowała się w prace Fundacji Akademii Teatralnej, której głównym zadaniem było przez lata pozyskiwanie środków na organizację Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych. Imprezę realizowano w formule biennale, podczas którego prezentowano około 12–15 szkół z całego świata. W trakcie sprawowania funkcji kanclerskiej czynnie uczestniczyła w pracach nad podstawowymi dokumentami statuującymi uczelnię, co było związane z kolejnymi reformami szkolnictwa wyższego. Kieruje także projektami inwestycyjnymi i tzw. miękkimi.

Wśród wyzwań na drugą kadencję wymienia takie kwestie, jak m.in. prekariat/wyzysk systemu, reprezentacja osób z niepełnosprawnościami w teatrze i sztuce, koordynacja intymności.

Chciałabym też, abyśmy nie stracili z pola widzenia sytuacji kobiet, a szczególnie artystek w Iranie; sytuacji opozycji demokratycznej, w tym szkolnictwa wyższego, na Węgrzech; czy sytuacji w Grecji, gdzie uczelnie protestują przeciwko odebraniu statusu wyższego wykształcenia aktorom – zapowiada w deklaracji programowej.

Sieć E:UTSA skupia obecnie 17 europejskich szkół i akademii teatralnych. Wśród jej członków są m.in. Mozarteum (Austria), Malmö Theatre Academy (Szwecja), Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico (Włochy), Hochschule für Musik, Theater und Medien (Niemcy), Conservatoire national supérieur d’art dramatique (Francja) i Accademia Teatro Dimitri (Szwajcaria). Akademia Teatralna w Warszawie jest w sieci jedyną uczelnią z Polski.

W ramach współpracy europejskie szkoły teatralne prowadzą wspólne badania, programy szkoleniowe i ewaluacyjne, a także projekty obejmujące obszar szeroko rozumianej etyki w procesie kształcenia oraz praktyce teatralnej (w tym wrażliwości na problematykę mniejszości, niepełnosprawności, różnorodności, równości, ekologii oraz przeciwdziałaniu praktykom przemocowym i dyskryminacyjnym). Sieć ma stanowić platformę wymiany, w ramach której studenci zrzeszonych uczelni otrzymują warunki do realizacji wspólnych projektów, a co za tym idzie budowania międzynarodowych zespołów twórczych.

MK, źródło: AT

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)