Aktualności
Kadry
29 Maja
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2023-05-29

Bez zmian na stanowisku dyrektora IFŻZ PAN

Dr hab. Andrzej Herman przez kolejne cztery lata będzie sprawować funkcję dyrektora Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk. To jego druga kadencja na tym stanowisku.

Konkurs na dyrektora Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN prowadzony był przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk. W wyniku postępowania konkursowego wyłoniono kandydaturę dr. hab. Andrzeja Hermana, pełniącego funkcję dyrektora od 2019 roku. Zgodnie z tym rozstrzygnięciem powierzono mu kierowanie placówką na kolejną, czteroletnią kadencję – do 20 maja 2027 roku. Jest ósmą osobą stojącą na czele instytutu od momentu jego założenia w 1955 roku.

Ukończył studia biotechnologiczne na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest specjalistą z zakresu neuroendokrynologii. Prowadzi badania poświęcone w szczególności mechanizmom uczestniczącym w bilateralnej komunikacji układu immunologicznego i neuroendokrynnego. Był kierownikiem pięciu projektów grantowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorem 80 publikacji naukowych opublikowanych w czasopismach indeksowanych w bazie Journal Citation Reports. Wraz z funkcją dyrektora sprawuje kierownictwo nad Zakładem Inżynierii Genetycznej IFŻZ PAN. Swoją znajomością technik biologii molekularnej dzieli się również ze studentami studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach wykładu „Molekularne metody wykrywania zafałszowań żywności”.

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk istnieje od 1955 roku. Działalność naukowa placówki skupiona jest wokół zagadnień związanych z żywieniem i fizjologią zwierząt. Dominujący kierunek badawczy w żywieniu zwierząt dotyczy procesów trawienia i metabolizmu składników odżywczych u zwierząt monogastrycznych i przeżuwających, szczególnie w odniesieniu do zwierząt młodych.

Zagadnieniom fizjologii żywienia towarzyszą badania z zakresu paszoznawstwa, obejmujące roślinne komponenty mieszanek paszowych, uwzględniające ich skład chemiczny oraz zawartość i znaczenie substancji bioaktywnych. Ważne są również prace poświęcone roli, jaką pełnią symbiotyczne mikroorganizmy (bakterie i pierwotniaki), zasiedlające przewód pokarmowy, w tym ich różnorodności gatunkowej i zdolności do rozkładu składników paszy. Celem naukowców jest zarówno poprawa wykorzystania składników odżywczych, wpływ składu diet na rozwój
przewodu pokarmowego i aktywność jego mikrobioty, jak i dążenie do poprawy prozdrowotnych właściwości produktów zwierzęcych.

Prowadzone od lat badania nad wartością odżywczą i energetyczną pasz stanowią podstawę opracowywania zaleceń żywieniowych dla różnych gatunków zwierząt gospodarskich (świnie, drób, zwierzęta futerkowe), a także zwierząt laboratoryjnych. Z opracowań tych korzystają hodowcy, firmy paszowe oraz studenci i naukowcy.

Badania fizjologiczne dotyczą mechanizmów, poprzez które układ nerwowy, hormonalny i immunologiczny wpływają na procesy wzrostu, rozwoju i rozrodu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów regulacyjnych na poziomie ośrodkowego układu nerwowego. Do znaczących osiągnięć instytutu należą badania nad identyfikacją i lokalizacją neuronów uczestniczących w syntezie, transmisji i uwalnianiu gonadoliberyny i somatostatyny w podwzgórzu owcy, określenie dynamiki uwalniania tych neuropeptydów i towarzyszącej im aktywności komórek sekrecyjnych przysadki.

W 2018 roku utworzono w IFŻZ PAN nowoczesne Laboratorium Dużych Modeli Zwierzęcych, które ma charakter zwierzętarni doświadczalnej przystosowanej do utrzymywania świń, owiec, krów oraz ich hodowli do celów naukowych lub edukacyjnych. Laboratorium współpracuje z liczymy krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi, a także podmiotami z sektora gospodarczego. Jako pierwszy tego typu ośrodek w Polsce i jeden z nielicznych w Europie posiada prestiżową akredytację amerykańskiej organizacji Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International Council (AAALAC) w zakresie badań na dużych modelach zwierzęcych. Certyfikat ten jest przyznawany wyłącznie ośrodkom, w którym badania na zwierzętach prowadzone są w najwyższym standardzie, wziąwszy pod uwagę m.in. infrastrukturę przeznaczoną do badań na zwierzętach, jak również kwestie etycznego ich traktowania.

MK, źródło: IFŻZ

Dyskusja (0 komentarzy)