Aktualności
Kadry
09 Lipca
Źródło: PAN
Opublikowano: 2024-07-09

Bez zmian na stanowisku dyrektora IITD PAN we Wrocławiu

Prof. Andrzej Gamian przez kolejne cztery lata będzie kierował Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu. To jego druga kadencja na stanowisku dyrektora placówki.

Konkurs na dyrektora Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu prowadzony był przez Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk. W jego wyniku wyłoniono kandydaturę prof. Andrzeja Gamiana, pełniącego funkcję dyrektora od 2020 roku. Zgodnie z tym rozstrzygnięciem prezes PAN prof. Marek Konarzewski powierzył mu z dniem 6 lipca kierowanie jednostką na kolejną, czteroletnią kadencję – do lipca 2028 roku. Jest ósmą osobą stojąca na czele IITD (po profesorach: Ludwiku Hirszfeldzie, Stefanie Ślopku, Marianie Mordarskim, Andrzeju Górskim, Jacku Szepietowskim, Danucie Duś, Jacku Rybce.

Prof. Gamian związał się z wrocławskim instytutem PAN w 1975 roku, zaraz po studiach biochemicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w biochemii, glikobiologii, immmunochemii, immunologii zakażeń i wakcynologii. Od 1996 roku kieruje Zakładem Immunologii Chorób Zakaźnych IITD PAN. Jest także kierownikiem Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej oraz Pracowni Interakcji Nanostruktur Biologicznych. W latach 2006–2020 stał na czele Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Od 1984 do 1986 rok przebywał na stażu w National Research Council of Canada w zespole dr H.J. Jenningsa, gdzie prowadził badania nad antygenami Neisseria meningitidis i konstruowaniem szczepionki przeciwmeningokokowej. Następnie spędził prawie rok w CNRS w Grenoble we Francji w zespole dr J. Defaye, pracując nad strukturą części cukrowej kilku endotoksyn. Prowadził również badania nad antygenami bakteryjnymi w Arrhenius Laboratory w Sztokholmie i w Upsali w Szwecji z prof. L. Kenne. Po powrocie do Polski utworzył grupę badawczą do badań struktury i aktywności biologicznych powierzchniowych polisacharydów patogenów bakteryjnych. Głównym celem powstałego zespołu badawczego było określanie struktury polisacharydów celem konstruowania szczepionek przeciwbakteryjnych.

W 1998 roku został kierownikiem Polskiej Kolekcji Mikroorganizmów, a w 2000 roku – Międzynarodowego Ośrodka Depozytów Patentowych w IITD PAN. PCM to unikatowa kolekcja mikroorganizmów, która jako jedna z dwóch kolekcji w Polsce (wśród 48 na świecie) uzyskała status Międzynarodowego Organu Depozytowego dla celów procedury patentowej i jest liderem w liczbie przyjmowanych depozytów w całej Europie Środkowej.

Ma na koncie około 400 publikacji naukowych i 50 patentów. Jest współodkrywcą szczepionki przeciwko meningokowemu zapaleniu opon mózgowych, metod oznaczania endoksyn i oczyszczania bakteriofagów. Otrzymał m.in. Nagrodę im. W. Mołozowskiego Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (1980), nagrodę National Research Council (2001), nagrodę Wydziału Nauk Medycznych PAN (2005).

Wrocławski Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda został założony w 1952 roku. Inicjatorem jego powstania i pierwszym dyrektorem był prof. Ludwik Hirszfeld – światowej sławy serolog, mikrobiolog i immunolog. Placówka specjalizuje się m.in. w immunologii klinicznej, doświadczalnej terapii nowotworowej, glikoimmunologii, immunologii zakażeń, immunofarmakologii, biologii bakteriofagów i fagoterapii, mikrobiologii molekularnej, immunologii nowotworów, immunologii doświadczalnej i klinicznej, transplantologii, biochemii, immunochemii, biotechnologii, mikrobiologii, wirusologii, biologii molekularnej oraz antropologii.

Instytut zatrudnia 243 osoby, w tym 89 pracowników naukowych. Działalność naukowa realizowana jest przez 23 laboratoria lub zakłady badawcze. Prace są ściśle powiązane z działaniem dodatkowych jednostek. Zalicza się do nich Centrum Medyczne z unikatowym na skalę światową Ośrodkiem Terapii Fagowej.

W ostatniej ocenie parametrycznej IITD PAN otrzymał kategorię naukową A w dyscyplinie nauk biologicznych oraz A+ w dziedzinie nauk medycznych. Jednostka ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora (nauki biologiczne i medyczne) i doktora habilitowanego (nauki biologiczne). Kształci doktorantów w ramach Studium Doktoranckiego oraz utworzonej z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)