Aktualności
Kadry
13 Czerwca
Źródło: Facebook
Opublikowano: 2023-06-13

Bez zmian na stanowisku dyrektora Instytutu Historii Nauki PAN

Dr hab. Jacek Soszyński przez kolejne cztery lata będzie sprawować funkcję dyrektora Instytutu Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów.

Postępowanie w sprawie wyboru dyrektora Instytutu Historii Nauki PAN im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów prowadzone było w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. W jego wyniku wyłoniono kandydaturę dr. hab. Jacka Soszyńskiego, dotychczasowego dyrektora placówki. Zgodnie z tym rozstrzygnięciem 1 lipca rozpocznie się jego druga, czteroletnia kadencja, która potrwa do końca czerwca 2027 roku.

Dr hab. Jacek Soszyński jest historykiem mediewistą. Zajmuje się kulturą intelektualną wieków średnich ze szczególnym uwzględnieniem kronikarstwa uniwersalnego, historią książki i pisma.

Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim (1982). W 1994 roku obronił doktorat, a w 2007 roku uzyskał habilitację. W latach 1982–1986 pracował w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie. Następnie związał się z Instytutem Historii Nauki PAN (1986–1995, 2008–2014) oraz Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego (1995–2016). W 2016 powrócił do IHN PAN, gdzie od czterech lat pełni funkcję dyrektora. Kieruje projektem Manuscripta.pl – pracownią badawczą zajmującą się źródłoznawczym i kodykologicznym rozpoznaniem średniowiecznych rękopisów polskich, redagującą stronę internetową integrującą informacje na ten temat.

Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów został powołany do życia w 1954 roku. Początkowo działał jako Zakład Historii Nauki PAN (do 1958 r.), później Zakład Historii Nauki i Techniki PAN (do 1974 r.), Zakład Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN (do 1977 r.), Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN (do 1994 r.), Instytut Historii Nauki PAN (do 2014 r.). Pod obecnym szyldem funkcjonuje od 2014 roku.

Zajmuje się historią nauki, historią nauk społecznych, historią nauk ścisłych, historią nauk technicznych, historią oświaty. Prace naukowe skupiają się w siedmiu pracowniach: Dziejów Oświaty i Antropologii Kultury, Historii Idei Humanistycznych i Społecznych, Historii Nauk Przyrodniczych i Medycznych, Historii Nauk Ścisłych, Historii Techniki, Naukoznawstwa, Wiedzy o Dawnej Książce.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)