Aktualności
Kadry
10 Stycznia
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2024-01-10

Bez zmian w fotelu dyrektora Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Prof. Barbara Trzebicka przez kolejne cztery lata będzie kierowała Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk. To jej druga kadencja na stanowisku dyrektora tej placówki.

Konkurs na dyrektora Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN prowadzony był przez Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi Polskiej Akademii Nauk. W jego wyniku wyłoniono kandydaturę prof. Barbary Trzebickiej, pełniącej funkcję dyrektora od 2020 roku. Zgodnie z tym rozstrzygnięciem prezes PAN prof. Marek Konarzewski powierzył jej kierowanie jednostką na kolejną, czteroletnią kadencję – do końca grudnia 2027 roku.

Prof. Barbara Trzebicka jest absolwentką Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek: fizyka). Swoją aktywność zawodową związała z Polską Akademią Nauk. Początkowo pracowała w Zakładzie Polimerów PAN w Zabrzu (od 1992 r. Centrum Chemii Polimerów PAN), a następnie w Zakładzie Karbochemii PAN w Gliwicach. Od 2007 roku pracuje w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, gdzie w latach 2017–2019 pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych, a od początku 2020 sprawuje funkcję dyrektora.

Jej zainteresowania naukowe obejmują badania polimerów o strukturze rozgałęzionej, badania polimerów termoczułych, koniugatów polimer-peptyd, układów lipidowo-polimerowych, nanocząstek polimerowych do enkapsulacji substancji biologicznie aktywnych, procesów agregacji cząsteczek w roztworach, wytwarzanie polimerowych powierzchni do hodowli komórek, wykorzystanie dynamicznego i statycznego rozpraszania światła w badaniach polimerów. Prowadzi także badania podstawowe nad materiałami węglowymi i kompozytami polimerowo-węglowymi.

Należy do Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Od 2022 roku jest przedstawicielem Sekcji Polimerów PTChem w Europejskiej Federacji Polimerowej. W latach 2008–2011 była sekretarzem Regionalnego Funduszu Stypendiów Doktoranckich koordynowanego przez CMPW PAN.

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN powstało w 2007 r. w wyniku połączenia Centrum Chemii Polimerów PAN w Zabrzu i Zakładu Karbochemii PAN w Gliwicach. Działalność prekursorów obu placówek sięga 1954 roku. Centrum prowadzi badania o charakterze interdyscyplinarnym, łączącym m.in. elementy chemii, fizyki, biologii i medycyny. Badania te obejmują prace nad syntezą nowych materiałów polimerowych o kontrolowanej strukturze oraz ich zastosowanie do budowy nano- i mikrourządzeń, wykorzystanie w procesach selektywnego transportu i kontrolowanego uwalniania substancji aktywnych biologicznie, otrzymywaniem materiałów polimerowych z surowców odnawialnych i materiałów biodegradowalnych, materiałów dla optoelektroniki i elektroniki molekularnej, a także badania cienkich warstw. W Centrum prowadzone są także syntezy porowatych materiałów węglowych i grafenowych jako materiałów ekologicznych oraz do opracowania kompozytów polimerowo-węglowych z ich udziałem. Wraz z Politechniką Śląską i wieloma śląskimi jednostkami CMPW PAN prowadzi wielodyscyplinową Wspólną Szkołę Doktorską.

GaL

Dyskusja (0 komentarzy)