Aktualności
Kadry
07 Grudnia
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2023-12-07

Chemiczka z Politechniki Łódzkiej prezydentem ACE

Prof. Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik, dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, została jednogłośnie wybrana na stanowisko prezydenta Association of Chemistry and the Environment (ACE). Stowarzyszenie łączy naukowców, których badania skupiają się na  rozwiązywaniu problemów środowiskowych.

Association of Chemistry and the Environment zostało założone w październiku 2000 roku. Jest stowarzyszeniem non-profit utworzonym przez grupę europejskich naukowców. Skupia badaczy z różnych dziedzin, takich jak: biologia, geologia, chemia przemysłowa, medycyna, socjologia, gleboznawstwo, toksykologia, hydrologia. Misją ACE jest promowanie międzynarodowych kontaktów między naukowcami ze środowisk akademickich i instytutów badawczych a sektorem komercyjnym i przedstawicielami społecznymi w organach rządowych i regulacyjnych w celu rozwiązywania problemów środowiskowych i promowania edukacji w tej dziedzinie.

Naszym priorytetem jest stworzenie szerokiego forum do dyskusji na ważne tematy związane z najnowszymi osiągnięciami w badaniach dotyczących chemii środowiska. Ta interdyscyplinarna dziedzina związana z tzw. zieloną chemią jest niezwykle ważna z punktu widzenia troski o dobrostan środowiska naturalnego – przekonuje prof. Małgorzata Iwona Szynkowska-Jóźwik z Politechniki Łódzkiej, która podczas 23rd European Meeting of Environmental Chemistry (EMEC23) w Czarnogórze została wybrana na prezydenta ACE.

W poprzedniej kadencji pełniła funkcję wiceprezydenta. Specjalizuje się w chemii analitycznej, chemii środowiska, chemii sądowej, fizykochemii powierzchni, katalizie heterogenicznej i fotokatalizie. Jej badania koncentrują się wokół zastosowania współczesnych technik badawczych w rozwiązywaniu wybranych zagadnień z zakresu analizy śladowej i uzyskaniu (jakościowych i ilościowych) informacji z różnych dziedzin, obejmujących kryminalistykę, stomatologię, ochronę środowiska, badania surowców i wyrobów włókienniczych, analizę dzieł sztuki. Ponadto zajmuje się katalizatorami i fotokatalizatorami w procesach utleniania odorowych związków azotu i siarki oraz technologią redukcji emisji rtęci z procesów spalania węgla. Jej dorobek publikacyjny obejmuje około 150 pozycji, w tym ponad 80 artykułów w czasopismach naukowych z bazy JCR, 28 rozdziałów w monografiach krajowych i zagranicznych.

GaL, źródło: PŁ

Dyskusja (0 komentarzy)