Aktualności
Kadry
11 Kwietnia
Opublikowano: 2023-04-11

Dr hab. inż. Przemysław Skotniczny dyrektorem IMG PAN

Dr hab. inż. Przemysław Skotniczny przez kolejne cztery lata będzie sprawować funkcję dyrektora Instytutu Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie. Jego kandydatura została wyłoniona w postępowaniu konkursowym.

Konkurs na dyrektora Instytutu Mechaniki Górotworu PAN prowadzony był przez Wydział IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. W jego wyniku komisja konkursowa wyłoniła kandydaturę dr. hab. inż. Przemysława Skotnicznego, pełniącego funkcję dyrektora od 2019 roku. Zgodnie z tym rozstrzygnięciem prezes PAN prof. Marek Konarzewski powierzył mu kierowanie placówką na kolejną, czteroletnią kadencję – do końca marca 2027 roku.

Dr hab. inż. Przemysław Skotniczny jest absolwentem Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej. Przed objęciem stanowiska dyrektora był kierownikiem Pracowni Wentylacji Kopalń w Instytucie Mechaniki Górotworu PAN. Zajmuje się badaniami w zakresie turbulentnych przepływów płynów newtonowskich w przewodach zamkniętych, metrologią przepływów, metodami numerycznej mechaniki płynów oraz programowaniem. Specjalizuje się w badaniach szybkozmiennych procesów fizycznych oraz w modelowaniu turbulencji przy pomocy komercyjnych programów CFD (Ansys Fluent). Jest autorem i współautorem 50 prac naukowych, 40 niepublikowanych opracowań dla przemysłu oraz kilku programów komputerowych. Otrzymał Nagrodę im. W. Budryka za pracę pt. „Rozwój strugi powietrza w dyfuzorze prostokątnym”.

Instytut Mechaniki Górotworu to jednostka z tradycjami sięgającymi 1954 r. Pierwotny profil działalności naukowo-badawczej skupiał się na górnictwie węgla kamiennego, mechanice skał oraz fizyce przepływów. Tematyka ta jest systematycznie rozszerzana i aktualnie obejmuje także wykorzystanie technik informatycznych i nowoczesnych technologii w obszarach związanych z inżynierią środowiskową, górniczą i energetyczną. W czterech pracowniach (Metrologii Przepływów, Mikromerytyki, Odkształceń Skał, Wentylacji Kopalń) i trzech laboratoriach (Wzorcujące Wentylacyjne Przyrządy Pomiarowe, Optycznych Metod Pomiarowych, Systemów Pomiarowych) testowane są także nanomateriały w aplikacjach energetycznych i środowiskowych, konstruowane unikatowe przyrządy badawcze, modelowane zaawansowane procesy zachodzące w ośrodku skalnym oraz niestacjonarne przepływy gazów.

MK, źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)