Aktualności
Kadry
07 Lipca
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2023-07-07

Dr hab. Joanna Wojewoda-Budka nadal dyrektorem IMIM PAN

Dr hab. Joanna Wojewoda-Budka przez kolejne cztery lata będzie kierowała Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk. To jej druga kadencja na stanowisku dyrektora placówki.

Konkurs na dyrektora Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN prowadzony był przez Wydział IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. W jego wyniku wyłoniono kandydaturę dr hab. Joanny Wojewody-Budki, pełniącej funkcję dyrektora od 2019 roku. Zgodnie z tym rozstrzygnięciem prezes PAN prof. Marek Konarzewski powierzył jej 1 lipca kierowanie jednostką na kolejną, czteroletnią kadencję – do końca czerwca 2027 roku.

Dr hab. Joanna Wojewoda-Budka ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek: chemia fizyczna). Stopień doktora uzyskała w 2007 roku, a doktora habilitowanego – w 2014 r. Z Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie związana jest od 2004 roku. Początkowo była zatrudniona na stanowisku chemika, następnie specjalisty, adiunkta, a od 2014 roku – profesora PAN. W latach 2015–2019 pełniła funkcję zastępcy kierownika Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej. Od 2019 roku sprawuje funkcję dyrektora IMIM.

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół technik łączenia materiałów, takich jak lutowanie dyfuzyjne czy zgrzewanie wybuchowe metali i ich stopów. To ostatnie zagadnienie realizuje we współpracy z czołowym polskim producentem materiałów platerowanych – Zakładem Technologii Wysokoenergetycznych Explomet. Wspólnie z
Fabryką Narzędzi Medycznych CHIRMED prowadzi projekt, mający na celu zaprojektowanie i wytworzenie nowych powłok na bazie miedzi o podwyższonych właściwościach użytkowych, które poprzez zmniejszenie liczby przypadków infekcji bakteryjnych i wirusowych odpowiadają na światowy trend zapobiegania chorobom zamiast ich leczenia. Z kolei wspólnie z firmą Fideltronik – największym polskim producentem elektroniki – realizuje badania dotyczące bezołowiowych materiałów lutowniczych i procesu bezprądowego osadzania zmodyfikowanych powłok niklowych.

Należy do Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (w obecnej kadencji pełnik funkcję sekretarza generalnego), Polskiego Towarzystwa Mikroskopii oraz Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk.

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN powstał w 1952 roku jako Zakład Metali Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. W 1969 roku jednostkę przemianowano na Zakład Podstaw Metalurgii PAN, a w 1977 roku na Instytut Podstaw Metalurgii PAN. Od 1994 roku działa pod obecną nazwą. Prowadzi badania o charakterze poznawczym oraz aplikacyjnym dotyczące materiałów metalicznych, ceramicznych oraz biomateriałów. Instytut dysponuje Zespołem Laboratoriów Badawczych z uprawnieniami do wykonywania badań w zakresie mikroskopii elektronowej (skaningowej i transmisyjnej), specjalnych technik mikroskopowych, pomiarów właściwości fizyko-chemicznych metodami analizy termicznej, badań właściwości mechanicznych, dyfraktometrycznych, a także fotowoltaiki.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)