Aktualności
Kadry
04 Lipca
Źródło: Facebook, fot. J. Michiewicz
Opublikowano: 2023-07-04

Nowa dyrektor Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Z początkiem września dr Jadwiga Iwaszczuk obejmie stanowisko dyrektora Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN. Zastąpi dr hab. Teodozję Izabelę Rzeuską.

Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru dyrektora Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN prowadzone było w Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Zgodnie z jego wynikami prezes PAN prof. Marek Konarzewski kierowanie placówką powierzył dr Jadwidze Iwaszczuk, pełniącej od czterech lat funkcję zastępcy dyrektora IKSiO PAN. Obejmie ona stery instytutu po dr hab. Teodozji Izabeli Rzeuskiej, która zasiadała w fotelu dyrektora od 2015 roku. Czteroletnią kadencję rozpocznie 1 września 2023 roku.

Dr Jadwiga Iwaszczuk z instytutem (wtedy jeszcze Zakładem Archeologii Śródziemnomorskiej PAN) związana jest od 2007 roku. Specjalizuje się w archeologii Egiptu faraońskiego, zwłaszcza architekturze i dekoracji świątyń okresu Nowego Państwa, a także w epigrafice. Od 1999 r. uczestniczy w pracach Polsko-Egipskiej Archeologiczno-Konserwatorskiej Misji w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari (eksploracja, dokumentacja). W latach 2016–2019 była zastępcą kierownika Misji. W roku 2001 pracowała w Gizie w ramach Giza Plateau Mapping Project (rysownik), a w 2005 r. z Polsko-Egipską Misją w Peluzjum (pomiary geodezyjne, rysownik). Od 2014 r. współpracuje z Misją Niemieckiego Instytutu Archeologicznego i Instytutu Szwajcarskiego w Kairze przy rekonstrukcji budowli sakralnych okresu wczesnych tutmozydów.

Sprawuje funkcję redaktora czasopisma „Études et Travaux”. Od 2016 r. kieruje Ośrodkiem Badań nad Świątynią Egipską. W 2011 roku została laureatką stypendium naukowego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych powstał w 2010 r. z połączenia Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej oraz Zakładu Krajów Pozaeuropejskich. Placówka realizuje unikatowy w skali światowej program naukowy polegający na równoległym badaniu starożytnych i nowożytnych cywilizacji rejonu Morza Śródziemnego, Afryki oraz Azji, jak również poszukiwaniu ich koneksji kulturowych i religijnych.

Badania naukowe prowadzone są na dwóch polach: archeologii śródziemnomorskiej i orientalistyki. Jednym z filarów Instytutu jest osadzona w 60-letniej tradycji aktywność naukowa skupiająca się na studiach archeologicznych, epigraficznych i religioznawczych. Drugim filarem programu naukowego są badania współczesnych kultur i cywilizacji Azji i Afryki, zwłaszcza w odniesieniu do religii – islamu, chrześcijaństwa, buddyzmu i dżinizmu.

W strukturze instytutu znajduje się pięć Zakładów: Starożytnych Kultur Egiptu i Bliskiego Wschodu; Klasycznych Kultur Śródziemnomorskich; Cywilizacji Islamu; Współczesnych Kultur Azji i Afryki; Nubiologii. Instytut współprowadzi Szkołę Doktorską Anthropos.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)