Aktualności
Kadry
21 Grudnia
Źródło: CBMiM PAN
Opublikowano: 2023-12-21

Nowy dyrektor Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

Prof. Arkadiusz Chworoś obejmie z początkiem nowego roku funkcję dyrektora Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi. Zastąpi na tym stanowisku prof. Marka Potrzebowskiego.

Konkurs na dyrektora Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi prowadzony był przez Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi. W jego wyniku wyłoniono kandydaturę prof. Arkadiusza Chworosia, dotychczasowego zastępcy dyrektora ds. naukowych. Stanie na czele instytutu, zastępując prof. Marka Potrzebowskiego, który kierował jednostką od 2016 roku. Będzie piątym dyrektorem w ponad 50-letniej historii Centrum (po profesorach: Janie Michalskim, Marianie Mikołajczyku, Stanisławie Słomkowskim i Marku Potrzebowskim). Jego czteroletnia kadencja rozpocznie się 1 stycznia.

Arkadiusz Chworoś ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. W 2001 roku uzyskał stopień doktora, a w 2014 – doktora habilitowanego. Od dwóch lat jest profesorem tytularnym. W latach 1995–2005 był asystentem w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi. Od 2003 do 2006 roku przebywał na postdoku w Departamencie Chemii i Biochemii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Barbara. Na tej samej uczelni kierował następnie zespołem w Departamencie Fizyki, a później związał się z Międzywydziałowym Instytutem Biotechnologii. Po powrocie do Polski, w 2010 roku, objął funkcję kierownika zespołu biomateriałów w łódzkim Centrum. Przez dwie kadencje, od 2016 roku, był zastępcą dyrektora tej jednostki ds. naukowych.

Wśród swoich zainteresowań naukowych wymienia m.in. projektowanie struktur przestrzennych zbudowanych z RNA, zastosowanie metod mikroskopii skaningowej do wizualizacji biomateriałów, bioanalizę z wykorzystaniem kompleksu skoniugowanych oligoelektrolitów z DNA, badania procesów utleniania DNA za pomocą chemicznych nukleaz takich jak metaloporfiryny, syntezę pochodnych kwasów nukleinowych o potencjalnym zastosowaniu terapeutycznym. Należy do Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Komitetu Chemii Polskiej Akademii Nauk oraz International Society of RNA Nanotechnology and Nanomedicine

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN powstało w 1972 r. na bazie dwóch grup badawczych kierowanych przez: prof. Jana Michalskiego (chemia związków heteroorganicznych) oraz prof. Mariana Kryszewskiego (fizyka polimerów). Placówka prowadzi badania z pogranicza chemii, fizyki i biologii. Obejmują one m.in. metody stereoselektywnej syntezy złożonych związków organicznych, zawierających heteroatomy takie jak fosfor, siarka i krzem; nowe techniki stereokontrolowanej syntezy modyfikowanych oligonukleotydów i ich zastosowanie w bioinżynierii białek. Ponadto rozwijane są nowe metody syntezy polimerów, ich badania i zastosowania jako biomateriałów, materiałów konstrukcyjnych czy do zastosowania w elektronice. Duży nacisk jest również położony na badania strukturalne biomateriałów, materiałów polimerowych i kompozytowych.

Centrum jest jednym z większych instytutów PAN. Zatrudnia ponad 180 pracowników. Wraz z łódzkimi jednostkami prowadzi wielodyscyplinową Szkołę Doktorską BioMedChem.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)