Aktualności
Kadry
05 Lipca
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2023-07-05

Nowy dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Pełniący od marca obowiązki dyrektora Centrum Fizyki Teoretycznej PAN dr hab. Krzysztof Pawłowski będzie kierował tą placówką do końca czerwca 2027 roku.

To wynik postępowania konkursowego przeprowadzonego przez Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN. Komisja wyłoniła kandydaturę dr. hab. Krzysztofa Pawłowskiego, od marca tego roku pełniącego obowiązki dyrektora Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Przejął stery po dr. hab. Adamie Sawickim. Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu prezes Polskiej Akademii Nauk powierzył mu funkcję dyrektora CFT PAN na okres 4-letniej kadencji, tj. do końca czerwca 2027 roku.

Dr hab. Krzysztof Pawłowski ukończył fizykę na Uniwersytecie Warszawskim. Zaraz po studiach, w 2008 roku, związał się z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN. Odbył staże podoktorskie na Uniwersytecie w Stuttgarcie (2012) oraz École Normale Supérieure w Paryżu (2012–2014). Cztery lata temu uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od 2019 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych CFT PAN.

Zajmuje się ultrazimnymi gazami. W orbicie jego zainteresowań naukowych jest tworzenie stanów splątanych w ultrazimnych gazach, a także kondensat Bosego-Einsteina, statystyka w ultrazimnych gazach oraz dipolowe efekty w ultrazimnych gazach. Wraz z zespołem realizuje właśnie grant SONATA BIS finansowany przez Narodowe Centrum Nauki dotyczący nowych stanów materii w ultrazimnych gazach kwantowych.

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN zostało założone w 1979 roku. Instytut prowadzi badania z zakresu fizyki teoretycznej, astrofizyki i kosmologii. Badania te obejmują: klasyczną i kwantową teorię pola ze szczególnym uwzględnieniem elektromagnetyzmu i grawitacji, optykę kwantową, podstawy mechaniki kwantowej i jej zastosowania do teorii informacji, termodynamikę mezoskopowych układów kwantowych, fizykę nowych stanów materii, kosmologię, astrofizykę wysokich energii, rolę nauki w społeczeństwie XXI wieku, neuroinżynierię.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)