Aktualności
Kadry
10 Maja
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2024-05-10

Nowy dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa

Jarosław Zagórowski objął dziś stanowisko dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Katowicach. Zastąpił prof. Stanisława Pruska, który kierował jednostką od 2015 roku.

Prof. Stanisław Prusek został odwołany ze stanowiska dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa-Państwowego Instytutu Badawczego z końcem stycznia. Od tego czasu p.o. dyrektora był Jan Bondaruk. W kwietniu ogłoszono konkurs na nowego dyrektora. O jego rozstrzygnięciu poinformowało Ministerstwo Przemysłu, sprawujące nadzór nad GIG.

W wyniku postępowania konkursowego powołanie na dyrektora Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Katowicach otrzymał Jarosław Zagórowski, absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie skończył dwa kierunki: mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznyn Technologicznym oraz zarządzanie i marketing na Wydziale Organizacji i Zarzadzania. W 2004 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W latach 2007–2015 był prezesem Jastrzębskiej Spółki Węglowej, doprowadzając w 2011 roku do jej debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wcześniej pracował w resorcie gospodarki, m.in. na stanowisku doradcy podsekretarza stanu w sprawach związanych z górnictwem, energetyką, gazownictwem, paliwami płynnymi, hutnictwem, doradcy w sprawach związanych z inicjowaniem i realizacją polityki przemysłowej państwa w hutnictwie, przemyśle koksowniczym, wydobywczym kopalin energetycznych i nieenergetycznych, a także w sprawach polityki energetycznej państwa. W latach 2002–2003 jako wicedyrektor Departamentu Restrukturyzacji Przemysłu w MG odpowiadał za sektor górnictwa węgla kamiennego oraz kopalin nieenergetycznych. W ostatnich latach był m.in. prezesem wyspecjalizowanej w rozwiązaniach informatycznych i integracji systemów firmy Wasko oraz prezesem Huty Bankowej.

Niemal od początku kariery zawodowej, a wiec od 1997 roku, pracował w Ministerstwie Gospodarki – miedzy innymi na stanowisku doradcy Podsekretarza Stanu w sprawach związanych z górnictwem, energetyką, gazownictwem, paliwami płynnymi, hutnictwem, doradcy w sprawach związanych z inicjowaniem i realizacją polityki przemysłowej państwa w hutnictwie, przemyśle koksowniczym, wydobywczym kopalin energetycznych i nieenergetycznych, a także w sprawach polityki energetycznej państwa. W latach 2002-2003 jako wicedyrektor Departamentu Restrukturyzacji Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki odpowiadał za sektor górnictwa węgla kamiennego oraz kopalin nieenergetycznych, od 2003 r. był Radca Ministra w Departamencie Bezpieczeństwa Energetycznego w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach działa głównie w obszarze górnictwa, geoinżynierii, ochrony środowiska i bezpieczeństwa w przemyśle. Zatrudnia ponad 400 osób, w tym ponad 120 ze stopniami i tytułami naukowymi. Rocznie wykonuje parę tysięcy prac badawczo-usługowych dla klientów w kraju i za granicą.

Dysponuje największą w regionie biblioteką naukową, unikalną w skali Europy kopalnią doświadczalną (Barbara w Mikołowie) oraz czterema centrami badawczymi (Centrum Czystych Technologii Węglowych, Śląskie Centrum Radiometrii Środowiskowej, Centrum Inżynierii Środowiska oraz Centrum Badań nad Klimatem i Odnawialnymi Źródłami Energii).

GIG jest Państwowym Instytutem Badawczym kategorii A. Posiada uprawnienia akademickie do nadawania stopni doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinach: górnictwo i geologia inżynierska oraz inżynieria środowiska. W placówce funkcjonuje 12 zakładów naukowo-badawczych, 10 jednostek wspomagających pracę instytutu, 16 laboratoriów badawczych posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (z których dwa laboratoria mają akredytację jako laboratoria wzorcujące) i 20 pracowni naukowych.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)