Aktualności
Kadry
19 Kwietnia
Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Opublikowano: 2024-04-19

Nowy dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa

Prof. Stanisław Drozdowski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie został powołany na dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa. Zastąpił na tym stanowisku prof. Jacka Hilszczańskiego, który kierował placówką od 2018 roku.

Akt powołania wręczyła 18 kwietnia minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Nowy dyrektor jest profesorem w Katedrze Hodowli Lasu w Instytucie Nauk Leśnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W okresie 2019–2020 był dyrektorem Instytutu Nauk Leśnych SGGW, a wcześniej, przez trzy lata,  pełnił funkcję prodziekana ds. nauki na Wydziale Leśnym SGGW. Za osiągnięcia naukowe był wielokrotnie nagradzany nagrodą rektora SGGW oraz Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Instytut Badawczy Leśnictwa istnieje od 1930 roku. Misją placówki jest prowadzenie prac naukowych i wdrożeniowych z zastosowaniem najnowszych metod, które wspierają strategię rozwoju kraju oraz polityki państwa w zakresie zasobów leśnych. Badania naukowe i prace rozwojowe dotyczą: biologii i ekologii zbiorowisk leśnych oraz właściwości środowisk i siedlisk leśnych, metod inwentaryzacji zasobów, teledetekcji, oceny stanu zachowania oraz kształtowania ich zdolności do pełnienia różnorodnych funkcji, abiotycznych, biotycznych i antropogenicznych czynników wpływających na stan lasu oraz monitoringu środowiska leśnego, hodowli lasu i genetyki organizmów leśnych, ochrony lasu i ochrony przyrody, stabilności i produktywności ekosystemów leśnych, zrównoważonego użytkowania lasu wielofunkcyjnego, instrumentów polityki leśnej oraz rozwoju gospodarki leśnej w skali lokalnej i międzynarodowej.

W strukturze IBL znajduje się 7 zakładów naukowych i 2 laboratoria, w tym jedno posiada certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)