Aktualności
Kadry
06 Kwietnia
Źródło: www.iitis.pl
Opublikowano: 2023-04-06

Nowy dyrektor Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

Z dniem 8 kwietnia dr hab. inż. Krzysztof Grochla obejmie stanowisko dyrektora Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach. Zastąpi prof. dr. hab. inż. Tadeusza Czachórskiego.

Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru dyrektora Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN  prowadzone było w Wydziale IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk. Zgodnie z jego wynikami prezes PAN prof. Marek Konarzewski kierowanie placówką powierzył dr. hab. Krzysztofowi Grochli. Zastąpi on dotychczasowego dyrektora prof. Tadeusza Czachórskiego. Czteroletnią kadencję rozpocznie 8 kwietnia.

Dr hab. inż. Krzysztof Grochla z IITiS PAN w Gliwicach związany jest od 1999 roku. Kierował dotąd Zespołem Internetu Rzeczy. Wcześniej, przez dziewięć lat, był zatrudniony w przedsiębiorstwie Proximetry Poland, w tym przez osiem lat na stanowisku kierownika komórki B+R. W ramach pracy naukowej zajmuje się badaniem efektywności protokołów i sieci telekomunikacyjnych, projektowaniem protokołów i algorytmów dla sieci bezprzewodowych LP WAN oraz systemami wykrywania bliskości i lokalizacji urządzeń.

Posiada doświadczenie w realizacji dużych projektów badawczo-rozwojowymi. Współpracował jako ekspert m.in. z Komisją Europejską (EASME), Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bulgarian National Science Fund w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie projektów B+R. Prowadził wykłady i zajęcia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jest autorem ponad 100 artykułów i wystąpień na konferencjach naukowych oraz 3 wynalazków, które uzyskały patent w USA.

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN istnieje od 1968 r. Prowadzi prace teoretyczne i wyprzedzające oraz stosowane w dziedzinie technologii informatycznych. Badania realizowane są w pięciu Zespołach i skupiają się na kilku obszarach:

  • rozwój Internetu i Internetu Rzeczy (IoT) i ich usług (metody modelowania i oceny efektywności sieci, inteligentny routing, sieci bezprzewodowe);
  • systemy informatyki kwantowej (obliczenia kwantowe realizowalne w najbliższej przyszłości, symulacje obliczeń kwantowych, układów kwantowych i protokołów kwantowych, sterowalność układów kwantowych, własności kwantowych kanałów komunikacyjnych);
  • wizja komputerowa i systemy multimedialne (przetwarzanie informacji multimedialnych wspomaganie diagnostyki medycznej, systemów wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości, wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w wykrywaniu anomalii w systemach dystrybucji mediów płynnych i gazowych).

W latach 2016–2021 w jednostce realizowano 31 projektów, w tym 3 europejskie z programu Horyzont 2020. Ponadto prowadzono 16 projektów naukowych i 12 badawczo-rozwojowych.

MK, źródło: PAN

Dyskusja (0 komentarzy)