Aktualności
Kadry
20 Czerwca
Źródło: IDEAS NCBR
Opublikowano: 2024-06-20

Polak wśród zarządzających międzynarodową siecią technologiczną Adra

Dr inż. Krzysztof Walas, lider zespołu badawczego w IDEAS NCBR, jako pierwszy Polak w historii dołączył do grona zarządzających międzynarodową siecią technologiczną Adra, skupioną wokół sztucznej inteligencji, robotyki i danych.

Adra (AI, Data and Robotics Association) to prestiżowa organizacja w dziedzinie sztucznej inteligencji, robotyki i danych, która zbiera najważniejsze informacje i opinie instytucji europejskich związanych z tymi zagadnieniami. Stymuluje także wdrażanie rozwiązań w powyższych trzech obszarach tak, aby Europa mogła skutecznie stawić czoła wyzwaniom społeczno-gospodarczym. Została założona w 2021 roku jako partnerstwo publiczno-prywatne przy Komisji Europejskiej: European Partnership on AI, Data and Robotics, jednego z Europejskich Partnerstw w Klastrze 4 (cyfrowym, przemysłowym i kosmicznym) w ramach programu Horyzont Europa.

Dr inż. Krzysztof Walas został wybrany przez walne zgromadzenie Adra na członka zarządu w sekcji Robotyka. Dzięki jego obecności gremium to stanie się bardziej różnorodne, zwłaszcza że kraje Europy Środkowo-Wschodniej były w nim dotychczas słabo reprezentowane. Rola polskiego naukowca będzie kluczowa w budowaniu współpracy między ośrodkami należącymi do sieci Adra, euRobotics i ELLIS.

Bardzo się cieszę, że polski głos jest coraz bardziej słyszalny na arenie międzynarodowej. Do Adry IDEAS NCBR dołączyło na początku tego roku. Będziemy mieli możliwość aktywnego kształtowania polityki europejskiej w tak przyszłościowym sektorze, jakim jest rozwój robotyki. Do tej pory zarząd składał się przede wszystkim z przedstawicieli zachodniej, północnej i południowej Europy. To ważne, że wśród decydentów pojawi się teraz również głos z Europy Środkowo-Wschodniej. Adra nie tylko wyznacza kierunki rozwoju technologii, ale również aktywnie wspiera tworzenie polityki i strategii na poziomie europejskim, co ma kluczowe znaczenie dla przyszłości innowacji technologicznych zarówno w Polsce, jak i na całym kontynencie – komentuje dr inż. Krzysztof Walas, lider zespołu Robotyka Interakcji Fizycznej w IDEAS NCBR.

W swojej pracy łączy sztuczną inteligencję i robotykę. Aktywnie uczestniczy w pracach Adra, euRobotics i ELLIS – pomaga nawiązywać kontakty między tymi społecznościami. Jako organizator wydarzeń, takich jak 2019 European Robotics Week Central Event, przyczynia się do integracji środowiska naukowego w Europie. Ma w dorobku publikacje w czołowych czasopismach naukowych, m.in. Science Robotics, Transactions on Robotics oraz Robotics and Automation Letters. Był głównym badaczem w dwóch projektach Horyzont 2020. Angażował się w prace Adra, w tym w przygotowanie dokumentu programowego GenAI and Robotics 4EU.

Jednym z ważniejszych działań Adra było stworzenie dokumentu Strategic Orientation towards an AI, Data and Robotics Roadmap 2025-2027 ze szczegółowymi rekomendacjami dla przyszłych programów pracy Unii Europejskiej w dziedzinie AI, danych i robotyki, stanowiącego także kompleksowy przewodnik po wyzwaniach i dylematach etycznych i społecznych w tym obszarze nauki, a także z implikacjami AI oraz z bezpieczeństwem danych.

MK

Krok po kroku – jak ludzie uczą roboty chodzić?

Dyskusja (0 komentarzy)