Aktualności
Kadry
29 Marca
Źródło: www.eaie.org
Opublikowano: 2023-03-29

Polka na czele jednej z komisji EAIE

Edyta Lachowicz-Santos z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach została przewodniczącą Komisji ds. nagród, działającej w ramach Europejskiego Stowarzyszenia ds. Edukacji Międzynarodowej.

European Association for International Education (EAIE) to jedna z największych i najbardziej wpływowych na świecie organizacji zrzeszających specjalistów zajmujących się szeroko rozumianą internacjonalizacją szkolnictwa wyższego. Stowarzyszenie zrzesza ponad 3 tys. przedstawicieli uczelni z całego świata, a w organizowanej przez nie dorocznej konferencji uczestniczą pracownicy naukowi, specjaliści ds. współpracy zagranicznej, przedstawiciele agencji państwowych i organizacji zaangażowanych w obszar umiędzynarodowienia. W wydarzeniu biorą udział również reprezentanci polskich uczelni, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Tegoroczna edycja odbędzie się 26 września w Rotterdamie.

W ramach EAIE działa m.in. Komisja ds. nagród, która przyznaje wyróżnienia w trzech kategoriach, tj. za doskonałość w internacjonalizacji, wizję i przywództwo, wybitny wkład (w pracę stowarzyszenia). Funkcje przewodniczącej Komisji objęła właśnie Edyta Lachowicz-Santos, dyrektor Biura Internacjonalizacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Z EAIE związana jest od 2002 roku. Trzy lata temu, jako jedyna reprezentantka z Polski, została wybrana do Rady Generalnej EAIE. W 2015 roku otrzymała wyróżnienie EAIE Rising Star Award. Przez dwie kadencje była też przewodniczącą EAIE Expert Community „Employability”.

W Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach realizuje działania związane z wdrażaniem głównych założeń strategii internacjonalizacji tej uczelni na lata 2018–2025, w tym z pozyskiwaniem międzynarodowych akredytacji, udziałem w sieciach współpracy akademickiej oraz konsorcjach międzynarodowych, a także organizacją wydarzeń o charakterze międzynarodowym. Działania te przyczyniły się m.in. do uzyskania przez UE w Katowicach międzynarodowej akredytacji CEEMAN IQA oraz otwarcia pierwszego w województwie śląskim Welcome Point. Od 2018 roku Lachowicz-Santos współpracuje jako ekspert i konsultant z NAWA.

Marek Kiczka, źródło: UE w Katowicach

Dyskusja (0 komentarzy)