Aktualności
Kadry
02 Czerwca
Źródło: www.abm.gov.pl
Opublikowano: 2023-06-02

Powołano pierwszy skład Naczelnej Komisji Bioetycznej

Minister zdrowia Adam Niedzielski na wniosek prezesa Agencji Badań Medycznych powołał członków Naczelnej Komisji Bioetycznej, odpowiedzialnej m.in. za sporządzanie ocen etycznych badań klinicznych.

Projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi zakłada, że członków Naczelnej Komisji Bioetycznej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia na 4-letnią kadencję, spośród kandydatów, których przedstawia prezes Agencji Badań Medycznych.

Członkowie Naczelnej Komisji Bioetycznej będą decydować o kompasie moralnym i etycznym badań klinicznych w Polsce. Powołani specjaliści reprezentują środowiska naukowe, humanistyczne i pacjenckie. To dla nas zaszczyt, że Agencja Badań Medycznych stanie się regulatorem kwestii etycznych badań. W ciągu ostatnich kilku lat zainwestowaliśmy 2 mld zł w niekomercyjne badania kliniczne, dzięki czemu Polska stała się 11 rynkiem na świecie pod względem prowadzonych badań klinicznych i liczby pacjentów w nich zaangażowanych – mówi dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, prezes ABM.

Do zadań Naczelnej Komisji Bioetycznej należy sporządzanie oceny etycznej badania klinicznego; prowadzenie szkoleń dla członków komisji bioetycznych z zakresu bioetyki i metodologii badań naukowych z udziałem ludzi lub z użyciem ludzkiego materiału biologicznego oraz dla osób zapewniających obsługę komisji bioetycznych; współpraca z prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie oceny etycznej badania klinicznego; rozpatrywanie wniosków o wpis na listę komisji bioetycznych uprawnionych do sporządzania oceny etycznej badania klinicznego.

Do składu Naczelnej Komisji Bioetycznej powołani zostali:

 • prof. dr. hab. n. med. Ewa Barcz (kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie);
 • prof. dr hab. Ewa Baum (kierownik Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu);
 • dr hab. n. med. Jan Biegus (zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu);
 • ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło (kierownik Katedry Dialogu Międzyreligijnego i Pomocy Humanitarnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie);
 • prof. dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska (prorektor ds. dydaktyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie);
 • ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski (rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie);
 • prof. dr hab. n. med. Maria Dudziak (kierownik Zakładu Diagnostyki Chorób Serca na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego);
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie);
 • prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert (dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego);
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos (kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie);
 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Goniewicz (kierownik Zakładu Kwalifikowanej Pomocy Medycznej z Pracownią Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie);
 • Igor Grzesiak (wiceprezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej);
 • prof. dr hab. n. farm. Edmund Grześkowiak (kierownik Katedry i Zakładu Farmacji Klinicznej i Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu);
 • prof. dr hab. n. prawn. Joanna Agnieszka Haberko (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu);
 • Damian Jakubik (Ministerstwo Zdrowia);
 • Urszula Jaworska;
 • prof. dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska (dyrektor Centrum Wsparcia Organizacji Pacjentów przy Instytucie Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej;
 • Magdalena Kołodziej;
 • Eunika Książkiewicz (zastępca dyrektora Wydziału Nauki i Finansowania Projektów w Agencji Badań Medycznych);
 • prof. dr hab. Paweł Łuków (kierownik Zakładu Etyki na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego);
 • prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska (Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego);
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Nikliński (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku);
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska (kierownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń Odżywiania i Pediatrii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie);
 • prof. dr hab. Marta Soniewicka (Uniwersytet Jagielloński);
 • prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski (dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego);
 • prof. dr hab. n. prawn. Monika Urbaniak (kierownik Katedry i Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu);
 • prof. dr hab. n. med. Jan Walewski (dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego);
 • dr hab. n med. Aleksandra Wesołowska (Warszawski Uniwersytet Medyczny).

MK, źródło: ABM

Dyskusja (0 komentarzy)