Aktualności
Kadry
21 Lutego
Źródło: UMG
Opublikowano: 2023-02-21

Prof. Adam Weintrit na czele Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich

Prof. Adam Weintrit, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, został wybrany na przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich. Jego kadencja rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa 2 lata.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów Morskich (International Association of Maritime Universities (IAMU) z siedzibą w Tokio skupia wiodące uczelnie morskie, oferujące kształcenie i szkolenia marynarzy dla światowej żeglugi. Zostało założone w 1999 roku przez siedem uczelni morskich, połączonych wspólną ideą uznania znaczenia kształcenia i szkolenia morskiego w szybko postępującej globalizacji żeglugi międzynarodowej w XXI wieku. W 2000 roku do nowo powstałej organizacji wstąpiło kolejnych 21 uczelni, w tym Uniwersytet Morski w Gdyni. Obecnie stowarzyszenie posiada 72 członków z 38 krajów, w tym z Europy i Afryki (41), Azji, Pacyfiku i Oceanii (18), Ameryki (11) oraz członków specjalnych (2), spełniających wymogi kształcenia na I, II i III stopniu wyższej edukacji morskiej.

W połowie lutego w Tokio odbyły się wybory nowych władz IAMU na kadencję 2023–2025. Przewodniczącym stowarzyszenia został prof. Adam Weintrit, Wybrano go jednocześnie na szefa Komitetu ds. Polityki i Planowania. Przypomnijmy, że prof. Weintrit to pierwszy od kilkudziesięciu lat rektor UMG, będący kapitanem żeglugi wielkiej i nawigatorem. Z gdyńską uczelnią związany jest od 40 lat, najpierw jako jej student, a później wykładowca. Przez dwie kadencje, w latach 2008–2016, był dziekanem Wydziału Nawigacyjnego. Pełni funkcję eksperta Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).

W kadencji 2020–2022 Uniwersytet Morski w Gdyni był członkiem Międzynarodowej Rady Wykonawczej IAMU oraz przewodniczył Komitetowi ds. akademickich (Academic Affairs Committee, AAC), nadzorującego projekty badawcze i działalność wydawniczą stowarzyszenia. Wcześniej uczelnia stała na czele grupy 35 uczelni członkowskich z rejonu Europy i Afryki. Doceniając tę aktywność, członkowie Międzynarodowej Rady Wykonawczej zdecydowali, że UMG będzie w najbliższej kadencji zasiadać w International Executive Board jako stały reprezentant szerokiego grona wszystkich uczelni morskich zrzeszonych w IAMU. Decyzja ta oznacza, że Uniwersytet Morski w Gdyni znajdzie się w grupie tzw. At Large Representatives, tj. 3 uczelni, które zostały nominowane z uwagi na ich zaangażowanie w działalność w poszczególnych komitetach, grupach roboczych, konferencjach czy webinarach.

Od 2007 roku IAMU posiada status międzynarodowej organizacji pozarządowej reprezentującej akademicką społeczność morską i ma prawo uczestniczenia w obradach Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Coroczne Zgromadzenia Ogólne, odbywające się w poszczególnych uczelniach członkowskich, są głównym forum IAMU umożliwiającym wzajemną wymianę informacji i zatwierdzenie strategii stowarzyszenia oraz promowania dobrych stosunków i współpracy między członkami. W 2011 roku takie wydarzenie miało miejsce w Gdyni.

Głównym sponsorem IAMU jest japońska organizacja non-profit Nippon Foundation, wspierająca działania stowarzyszenia poprzez udzielanie grantów badawczych.

MK, źródło: UMG

Dyskusja (0 komentarzy)