Aktualności
Kadry
19 Maja
Źródło: Instytut Agrofizyki PAN
Opublikowano: 2023-05-19

Prof. Cezary Sławiński nadal dyrektorem Instytutu Agrofizyki PAN

Prof. Cezary Sławiński przez kolejne cztery lata będzie sprawować funkcję dyrektora Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie. To jego trzecia kadencja na tym stanowisku.

Konkurs na dyrektora Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie prowadzony był przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk. W jego wyniku komisja konkursowa wyłoniła kandydaturę prof. Cezarego Sławińskiego, pełniącego funkcję dyrektora od 2015 roku. Zgodnie z tym rozstrzygnięciem prezes PAN prof. Marek Konarzewski powierzył mu kierowanie placówką na kolejną, czteroletnią kadencję – do 20 maja 2027 roku.

Prof. Sławiński z lubelską placówką PAN związany jest od 1984 roku, gdy rozpoczął w niej pracę zaraz po studiach na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS (fizyka). W 1997 roku uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki, a w 2004 – stopień doktora habilitowanego. W 2012 roku otrzymał nominację profesorską. Trzy lata później przejął kierowanie Instytutem, jako szósty dyrektor w historii placówki (po profesorach: Bohdanie Dobrzańskim, Ignacym Dechniku, Janie Glińskim, Ryszardzie Walczaku i Józefie Horabiku). Będzie to jego trzecia kadencja na tym stanowisku.

Zajmuje się opisem i modelowaniem ruchu masy i energii w układzie gleba-roślina-atmosfera, pomiarem fizycznych parametrów oraz charakterystyk elementów układu gleba-roślina-atmosfera oraz modelowaniem hydrofizycznych właściwości gleby na podstawie znajomości jej fizycznych i fizyko-chemicznych parametrów i charakterystyk. Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych. Wprowadził Instytut Agrofizyki PAN w szeregi członków Global Soil Laboratory Network (GLOSOLAN). To Globalna Sieć Laboratoriów Gleby, która została oficjalnie uruchomiona w ramach Global Soil Partnership (GSP) Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w celu harmonizacji laboratoryjnych metod glebowych i wyników danych.

Od 2020 roku zasiada w Prezydium Polskiej Akademii Nauk. W 2021 roku został prezesem Oddziału PAN w Lublinie. W kadencji 2023–2026 pełni także funkcję wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN. Należy do Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN bada właściwości fizyczne materiałów oraz procesy istotne dla środowiska przyrodniczego, zrównoważonej produkcji rolniczej i przetwórstwa płodów rolnych. Jego historia sięga 1967 roku, kiedy z inicjatywy prof. Bohdana Dobrzańskiego utworzono Pracownię Agrofizyki w Lublinie, przy Zakładzie Fizjologii Roślin PAN w Krakowie. Rok później powołano Zakład Agrofizyki na bazie Zakładu Podnoszenia Żyzności Gleb Uprawnych PAN w Chylicach. W 1986 roku Zakład został przekształcony w Instytut Agrofizyki PAN.  W ostatniej ewaluacji jakości działalności naukowej uzyskał kategorię A+ w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)