Aktualności
Kadry
02 Marca
Źródło: IMDiK PAN
Opublikowano: 2023-03-02

Prof. Leonora Bużańska nadal na czele IMDiK PAN

Prof. dr hab. n. med. Leonora Bużańska przez kolejne cztery lata będzie sprawować funkcję dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie. 

Postępowanie w sprawie wyboru dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie prowadzone było w Wydziale V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk. W jego wyniku wyłoniono kandydaturę prof. Leonory Bużańskiej, dotychczas pełniącej tę funkcję. Zgodnie z tym rozstrzygnięciem prezes PAN powierzył jej kierowanie placówką na kolejną, czteroletnią kadencję – do 2027 roku. Nominację wręczyli 1 marca: prof. Aleksander Welfe – wiceprezes PAN oraz prof. Marek Krawczyk – dziekan Wydziału V Nauk Medycznych PAN.

Prof. Leonora Bużańska ukończyła studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w latach 1982–1995 pracowała na etacie naukowo-dydaktycznym. Od roku 1996 jest związana z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN. Obecnie kieruje Zakładem Bioinżynierii Komórek Macierzystych.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół mechanizmów rozwoju neuralnego człowieka i roli komórek macierzystych w tym procesie, a także możliwości ich zastosowania w medycynie regeneracyjnej. Jest autorką pionierskich badań nad otrzymywaniem komórek macierzystych typowych dla mózgu z ludzkiej krwi pępowinowej. Obecnie realizowane przez nią główne tematy badawcze to: bioinżynieria neuralnych komórek macierzystych (metody epigenetyczne i genetyczne) w celu kontrolowanego kierunkowania ich decyzji rozwojowych i badanie mechanizmów molekularnych leżących u podstaw tych procesów; wpływ czynników mikrośrodowiska na różnicowanie somatycznych komórek macierzystych (mikrośrodowisko biomimetyczne); badanie neurotoksyczności rozwojowej: zastosowanie biomateriałów oraz mikroplatform z domenami biofunkcjonalnymi; otrzymywanie indukowanych komórek pluripotencjalnych (hiPSC) i ich różnicowanie w kierunku neuralnym; badanie genotoksyczności i embriotoksyczności rozwojowej z zastosowaniem hiPSC, badania wczesnej neurogenezy w modelu ludzkich organoidów mózgu. Jest laureatką m.in. Nagrody im. Jerzego Konorskiego przyznanej przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego oraz Komitet Neurobiologii PAN, a także Nagrody naukowej Komisji Europejskiej – „JRC Excellence Award”.

IMDiK PAN jest największym instytutem Wydziału Nauk Medycznych PAN i jedynym instytutem PAN prowadzącym badania zarówno w dziedzinie biologii medycznej, jak i medycyny klinicznej. Został utworzony w 1967 roku. W Instytucie prowadzone są badania podstawowe i kliniczne w zakresie: fizjologii, neurobiologii, onkologii, nefrologii, farmakologii, gerontologii, chemii medycznej oraz biologii komórki. W ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017 – 2021 Instytut otrzymał kategorię A w dyscyplinie nauki medyczne.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)