Aktualności
Kadry
27 Listopada
Źródło: YouTube/Kultura Liberalna
Opublikowano: 2023-11-27

Prof. Maciej Janowski nadal dyrektorem Instytutu Historii PAN

Prof. Maciej Janowski przez kolejne cztery lata będzie sprawować funkcję dyrektora Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. To jego druga kadencja na tym stanowisku.

Konkurs na dyrektora Instytutu Historii PAN prowadzony był przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk. W wyniku postępowania konkursowego wyłoniono kandydaturę prof. Macieja Janowskiego, obecnego dyrektora placówki (od 2020 roku). Zgodnie z tym rozstrzygnięciem 1 stycznia rozpocznie on swoją drugą kadencję, która potrwa do końca grudnia 2027 roku.

Prof. Janowski ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. W 1993 obronił w Instytucie Historii PAN pracę doktorską Liberalizm w kraju zacofanym – demokraci galicyjscy przed I wojną światową. W 1999 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego, przedstawiając pracę Polska myśl liberalna do roku 1918. W 2010 roku został profesorem.

Z Instytutem Historii PAN jest zawodowo związany od 1993 roku. Kieruje w nim Zakładem Historii Idei i Dziejów Inteligencji w XIX–XX wieku. Specjalizuje się w historii Polski i Europy Środkowej XIX wieku. W 2009 roku otrzymał Nagrodę historyczną „Polityki”, Nagrodę Biblioteki Raczyńskich i Nagrodę im. Jerzego Giedroycia jako współautor książki Dzieje inteligencji polskiej do roku 1918 (z Jerzym Jedlickim i Magdaleną Micińską).

Instytut Historii PAN powołano do życia w 1953 roku. Jego twórcą i pierwszym dyrektorem jednostki był wybitny historyk średniowiecza, a obecny patron – Tadeusz Manteuffel. Instytut mieści się w Warszawie, ale ma też placówki w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Toruniu.

IH PAN prowadzi badania naukowe nad historią od średniowiecza po wiek XX. W 12 zakładach o profilu chronologicznym lub tematycznym na stanowiskach naukowo-badawczych i naukowo-dokumentacyjnych zatrudnionych jest 138 pracowników. Rezultatem ich prac są monografie, syntezy, zbiory studiów i zarysy dydaktyczne, a także działania o charakterze dokumentacyjnym (prace edytorskie, słownikowe, słownikowo-biograficzne, kartograficzno-historyczne, encyklopedyczne, bazy danych) oraz studia z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii.

Od 1991 r. Dział Wydawniczy IH PAN publikuje prace powstałe w ramach planów badawczych jednostki. Ponadto we współpracy z instytucjami i wydawnictwami naukowymi wydaje 13 czasopism, m.in. „Kwartalnik Historyczny” oraz anglojęzyczne „Acta Poloniae Historica”. Instytut kontynuuje fundamentalne dla kultury narodowej edycje „Polskiego Słownika Biograficznego”, „Słownika historyczno-geograficznego ziem polskich w średniowieczu”, Bibliografii Historii Polskiej” i „Atlasu historycznego Polski”.

IH PAN jest jednostką wiodącą Szkoły Doktorskiej „Anthropos” instytutów PAN. Prowadzi również bibliotekę historyczną, dostępną dla wszystkich pracowników nauki.

MK, źródło: PAN, IH PAN

Dyskusja (0 komentarzy)