Aktualności
Kadry
09 Stycznia
Opublikowano: 2024-01-09

Prof. Marta Miączyńska współprzewodniczącą EU-LIFE

Prof. Marta Miączyńska, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, będzie współprzewodniczyć EU-LIFE – europejskiej sieci wiodących instytutów badawczych w dziedzinie nauk o życiu.

Polka będzie pracować z przewodniczącym EU-LIFE Giulio Superti-Furga, dyrektorem naukowym Centrum Badawczego Medycyny Molekularnej CeMM Austriackiej Akademii Nauk, oraz Martą Agostinho, dyrektorem wykonawczym EU-LIFE. Do ich zadań będzie należało kształtowanie europejskiego sektora badań naukowych, szczególnie w odniesieniu do tzw. doskonałości naukowej. Oznacza ona najwyższy dostępny poziom prowadzenia badań pod względem teoretycznym, metodologicznym i empirycznym.

EU-LIFE to konsorcjum 15 niezależnych instytutów badawczych, którego misją jest wspieranie i wzmacnianie europejskiej doskonałości naukowej. Organizację tworzą cieszące się międzynarodowym uznaniem instytucje, prowadzące wysokiej jakości badania, aktywnie dzieląc się wiedzą i wspierając rozwój talentów. Od momentu założenia w 2013 roku sieć stała się interesariuszem i regularnym uczestnikiem dialogu na temat europejskiej polityki naukowej. Do konsorcjum należą m.in. Institut Curie w Paryżu, Instituto Gulbenkian de Ciência w Oeiras, Babraham Institute w Cambridge i European Institute of Oncology (Mediolan). MIBMiK jest jedynym instytutem z Polski.

Priorytety EU-LIFE na najbliższą przyszłość obejmują wzmacnianie roli instytutów badawczych oraz tworzenie przestrzeni do dialogu na temat przyszłości badań naukowych. Kadencja prof. Marty Miączyńskiej na stanowisku współprzewodniczącej EU-LIFE potrwa dwa lata.

Wybór na stanowisko współprzewodniczącej EU-LIFE to przede wszystkim ogromne wyróżnienie dla
Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, którym kieruję od 2018 roku i dla całego zespołu, z którym mam przyjemność pracować. Cieszę się, że moja nominacja uzupełnia osiągnięcia instytutu w ostatnich latach – mówi prof. Miączyńska. – Musimy nadal propagować znaczenie badań podstawowych dla rozwoju zjednoczonej Europy i dobrobytu naszych społeczeństw. Równie ważne jest doskonalenie i promowanie najwyższych standardów prowadzenia badań. MIBMiK zdecydowanie popiera wartości reprezentowane przez EU-LIFE i wraz z moimi współpracownikami dołożymy wszelkich starań, aby przyczynić się do dalszego rozwoju sieci wiodących placówek naukowych Europy – dodaje dyrektor MIBMiK i nowa współprzewodnicząca EU-LIFE.

Prof. Marta Miączyńska jest biologiem molekularnym. Ukończyła studia na Uniwersytecie Wolverhampton (Wielka Brytania) i Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktoryzowała się na Uniwersytecie Wiedeńskim (Austria), odbyła staże podoktorskie w Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej w Heidelbergu oraz Instytucie Maxa Plancka w Dreźnie (Niemcy). Od sześciu lat kieruje Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. W latach 2016–2018 zasiadała w Radzie Narodowego Centrum Nauki, jest panelistką licznych agencji grantowych, w tym European Research Council. Należy do Polskiej Akademii Nauk i Rady Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej.

W 2023 roku MIBMiK rozpoczął projekt RACE finansowany ze środków Komisji Europejskiej, w ramach którego instytut ma się stać światowej klasy Centrum Doskonałości w obszarze biologii RNA i biologii komórki, łącząc wybitne osiągnięcia naukowe z najnowocześniejszymi technologiami i z profesjonalną działalnością komercjalizacyjną. Przy realizacji tych celów będzie współpracował z placówkami partnerskimi za granicą: Zakładem Genetyki Człowieka na Uniwersytecie w Edynburgu (MRC Human Genetics Unit of the University of Edinburgh) oraz Flamandzkim Instytutem Biotechnologii VIB (Flanders Institute for Biotechnology VIB) w Belgii.

Projekt RACE został wybrany do finansowania w programie Teaming for Excellence w ramach Horyzontu Europa z wynikiem 14,5 na 15 punktów! Znalazł się tym samym na pierwszym miejscu listy rankingowej obejmującej 31 projektów ocenianych w drugim etapie konkursu. Na 6-letnie przedsięwzięcie Komisja Europejska przeznaczyła prawie 15 mln euro. Projekt jest koordynowany właśnie przez prof. Martę Miączyńską.

GaL, źródło: MIBMiK

Dyskusja (0 komentarzy)