Aktualności
Kadry
08 Stycznia
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2024-01-08

Prof. Paweł Krajewski nadal na czele Instytutu Genetyki Roślin PAN

Prof. dr hab. Paweł Krajewski przez kolejne cztery lata będzie kierował Instytutem Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. To jego druga kadencja na stanowisku dyrektora placówki.

Konkurs na dyrektora Instytutu Genetyki Roślin PAN prowadzony był przez Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk. W jego wyniku wyłoniono kandydaturę prof. dr. hab. Pawła Krajewskiego, pełniącego funkcję dyrektora od 2020 roku. Zgodnie z tym rozstrzygnięciem prezes PAN prof. Marek Konarzewski powierzył mu 1 stycznia kierowanie jednostką na kolejną, czteroletnią kadencję – do końca 2027 roku.

Paweł Krajewski ukończył studia matematyczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z Instytutem Genetyki Roślin PAN związany jest od 1979 roku. W latach 2009–2020 pełnił funkcję kierownika Zakładu Biometrii i Bioinformatyki IGR PAN.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół teorii i metodologii statystycznej i bioinformatycznej analizy danych uzyskiwanych w doświadczeniach biologicznych, szczególnie w obszarze biologii roślin. W ostatnich latach prowadził badania poświęcone m.in. nowym metodom analizy danych otrzymywanych przez sekwencjonowanie nowej generacji DNA, zastosowaniu metod semantycznych w analizie danych doświadczalnych oraz metodom adnotacji i standaryzacji danych. Obecnie jest kierownikiem projektu badawczego OPUS LAP, w którym opracowywane są nowe modele i metody analizy statystycznej danych multiomicznych otrzymywanych na platformach automatycznego fenotypowania roślin.

W latach 1986–1987 r. odbył roczny staż naukowy w Department of Statistics, Rothamsted Experimental Station (Wielka Brytania). Jest członkiem Komitetu Nauk Agronomicznych PAN, Board of EUCARPIA Section Biometrics in Plant Breeding, MIAPPE Steering Committee i Rady Redakcyjnej Journal of Applied Genetics.

Instytut Genetyki Roślin PAN powstał w 1979 roku, lecz jego historia sięga roku 1954. Jednostka składa się z 13 zakładów i jednego laboratorium. To ważne centrum badawcze działające w obszarze nauk biologicznych i rolniczych, ze specjalnym uwzględnieniem genetyki i genomiki roślin uprawnych i modelowych. Prowadzone badania dotyczą także fenomiki, fizjologii i odporności roślin na stresy biotyczne i abiotyczne oraz metabolomiki, biotechnologii, biometrii i bioinformatyki.

Dwa realizowane w jednostce projekty EU typu ERA Chair pozwoliły na wprowadzenie zagadnień z biologii systemów i nanotechnologii roślin. Realizowane projekty dotyczą m.in. struktury i funkcji genów, mechanizmów ewolucji genomów roślinnych, sieci molekularno-genetycznych warunkujących różne szlaki biosyntezy, molekularnych mechanizmów odporności na abiotyczne i biotyczne stresy środowiskowe, regulacji procesu kwitnienia oraz szczepionek pochodzenia roślinnego. Tworzone są tu inteligentne kolekcje zasobów genowych oraz rozwijana jest metodologia modelowania semantycznego danych biologicznych.

Jednym z  praktycznych zastosowań wyników badań jest największy w Europie system wspierania decyzji w ochronie roślin wykorzystujący dane aerobiologiczne SPEC. IGR PAN prowadzi Międzynarodowe Studium Doktoranckie oraz jest partnerem konsorcjum jednostek prowadzących Poznańską Szkołę Doktorską Instytutów PAN. Jednostka jest także wydawcą czasopisma „Journal of Applied Genetics”, istniejącego od 1960 r.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)