Aktualności
Kadry
30 Sierpnia
Źródło: www.ichf.edu.pl
Opublikowano: 2023-08-30

Zmiana za sterami Instytutu Chemii Fizycznej PAN

Dr hab. Adam Kubas zastąpi prof. Marcina Opałło na stanowisku dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Jego czteroletnia kadencja rozpocznie się 1 października.

Postępowanie konkursowe, którego celem był wybór dyrektora Instytutu Chemii Fizycznej PAN, przeprowadził Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi. W jego wyniku komisja wyłoniła kandydaturę dr. hab. Adama Kubasa, dotychczasowego zastępcy dyrektora ds. naukowych. Będzie dziewiątym sternikiem placówki od chwili jej powołania w 1955 roku. W fotelu dyrektora zastąpi prof. Marcina Opałło, który kierował jednostką od 2015 roku.

Dr hab. Adam Kubas ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2012 roku w Karlsruher Institut fur Technologie obronił pracę doktorską. W latach 2012–2014 odbywał staż podoktorski  w University College London w grupie prof. Jochena Blumbergera. Później był stypendystą Max-Planck Institute for Chemical Energy Conversion w Mulheim, gdzie pracował w zespole prof. Franka Neese. Od 2016 roku jest związany z Instytutem Chemii Fizycznej PAN, w którym w 2019 roku uzyskał habilitację. Wtedy też został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora ds. naukowych. Kieruje zespołem „Kataliza kooperatywna” (CoopCat), który bazuje na synergii pomiędzy teorią a eksperymentem.

Założony w 1955 roku Instytut Chemii Fizycznej PAN prowadzi badania w obszarze chemii i na pograniczu chemii z fizyką i biologią. Dotyczą one m.in. mikrofluidyki, procesów przeniesienia ładunku, układów fotoaktywnych, katalizy kooperatywnej, miękkiej materii, fizykochemii bakterii czy zaawansowanych materiałów.

Jednostka zatrudnia ponad 350 pracowników. Placówka skupia 30 zespołów badawczych, w których pracuje m.in. prawie 100 doktorantek i doktorantów (ponad 40% z zagranicy). Jednym z zespołów jest Centrum Doskonałości Dioscuri założone wspólnie z Towarzystwem Maxa Plancka. Inny zespół stał się częścią Wirtualnego Instytutu Badawczego finansowanego przez Łukasiewicz PORT. Osobną jednostkę stanowi Międzynarodowe Centrum Badań Oka działające w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze FNP.

W ostatniej ewaluacji IChF PAN otrzymał kategorię A+ w dziedzinie nauk chemicznych.

Mariusz Karwowski

Dyskusja (0 komentarzy)