Aktualności
Konferencje
10 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-10

Przemoc rówieśnicza w zglobalizowanym świecie

Instytut Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową „Przemoc rówieśnicza w zglobalizowanym świecie”. Wydarzenie odbędzie się 15 maja.

Współczesny świat determinuje wiele zagrożeń oraz wyzwań, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym. W każdym obszarze życia społecznego pojawiają się sytuacje, wobec których należy podjąć działania, by się im przeciwstawić lub chociażby zminimalizować skutki ich występowania. Jednym z zagrożeń współczesnego, zglobalizowanego świata jest przemoc rówieśnicza, stanowiąca główny problem rozważań podczas konferencji. Jej celem jest podjęcie dyskusji na temat nowych form przemocy, przyczyn ich powstawania, skutków, a przede wszystkim podejmowanych działań profilaktycznych w kontekście przemocy rówieśniczej.

Wydarzenie kierowane jest do pedagogów, psychologów, socjologów, polityków społecznych, prawników, lekarzy, dyrektorów szkół, nauczycieli, a także przedstawicieli innych instytucji, zajmujących się podejmowaną problematyką. Organizatorzy zapraszają także młodych badaczy, podejmujących w swojej pracy naukowej rozważania na temat przemocy rówieśniczej we współczesnym świecie. Głównymi zagadnieniami poruszanymi w trakcie obrad będą między innymi:

  • nowe formy przemocy rówieśniczej,
  • uwarunkowania przemocy rówieśniczej,
  • przemoc rówieśnicza a płeć,
  • przemoc rówieśnicza a media elektroniczne,
  • prawne aspekty przemocy rówieśniczej,
  • polityka społeczna wobec przemocy rówieśniczej.

W trakcie sesji plenarnej swoje prelekcje wygłoszą:

  • prof. Jacek Pyżalski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Co działa w przeciwdziałaniu cyberprzemocy rówieśniczej?)
  • sędzia Anna Maria Wesołowska (Rola profilaktyki i edukacji prawnej w zapobieganiu przemocy)
  • asp. szt. Tomasz Rozwandowicz i mł.asp. Marika Leśniewska-Albin z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim (Przemoc rówieśnicza oraz jej konsekwencje prawne)

Zaplanowano także szkolenie pt. „Rola profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły i rodziny”, które poprowadzi sędzia Anna Maria Wesołowska.

Konferencja odbędzie się 15 maja w auli Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi przy ul. Milionowej. Rejestracja trwa do 31 marca. Więcej szczegółów pod adresem: https://www.medyk.edu.pl/aktualnosci/przemoc-rowiesnicza-w-zglobalizowanym-swiecie

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)