Aktualności
Konferencje
29 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-29

15 lat Polski w Unii Europejskiej

Polska Akademia Umiejętności wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim organizują w dniach 13–14 maja konferencję „15 Lat Polski w Unii Europejskiej”. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Komisja Spraw Europejskich PAU organizuje co pięć lat konferencje podsumowujące rezultaty obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, kultury i nauki. W trakcie tegorocznej edycji przeprowadzona zostanie naukowa debaty dotycząca bilansu 15 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania będzie analiza rozwoju polskiej nauki, który w dużej mierze był możliwy dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu programów unijnych oraz sprzężonych z nimi mechanizmów krajowych. Wykłady wygłoszą  eksperci, przedstawiciele świata nauki, reprezentanci Przedstawicielstwa UE w Polsce oraz  europarlamentarzyści, m.in. Andrzej Friszke (Polska Akademia Nauk), Andrzej Jajszczyk (Polska Akademia Nauk), Paweł Kowal (Polska Akademia Nauk), Roman Kuźniar (Uniwersytet Warszawski), Marek Prawda (Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce), ks. Andrzej Szostek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Zdzisław Mach (Uniwersytet Jagielloński), Róża Thun (Parlament Europejski).

Pierwszego dnia – 13 maja – obrady będą skupione wokół politycznych aspektów integracji. W drugim dniu – 14 maja – wykłady dotyczyć będą udziału polskich naukowców w projektach europejskich. Przedstawione zostaną przykłady projektów infrastrukturalnych służących rozwojowi badań naukowych i twórczości artystycznej oraz europejskich projektów badawczo-rozwojowych z udziałem polskich zespołów.

Konferencja odbywać się będzie w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie. Obrady są otwarte dla wszystkich zainteresowanych, ale ze względów organizacyjnych wymagana jest rejestracja.

MK

Szczegółowy program konferencji

Formularz rejestracyjny

 

Dyskusja (0 komentarzy)