Aktualności
Konferencje
15 Września
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-09-15

Międzynarodowy Kongres Języka i Kultury Polskiej

Międzynarodowy Kongres Języka i Kultury Polskiej odbędzie się w dniach 22–24 września. W wydarzeniu, organizowanym przez Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, będzie można wziąć udział za pośrednictwem platformy MS Teams.

Kongres adresowany jest do językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, historyków, medioznawców, socjologów, tłumaczy i innych zainteresowanych osób zajmujących się językiem i kulturą polską. Zaproszenia do uczestnictwa przyjęło 76 naukowców z 33 zagranicznych i polskich ośrodków naukowych. Wystąpienia zaprezentują badacze m.in. z Chin, Japonii, Urugwaju, Brazylii, Ukrainy, Czech i Niemiec zajmujący się językiem i kulturą polską. Ponadto w Kongresie wezmą udział przedstawiciele uczelni i instytucji z całego kraju.

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji wokół różnorodnych aspektów języka i kultury polskiej, wymiana doświadczeń oraz integracja badaczy z krajowych i międzynarodowych ośrodków naukowych zajmujących się polszczyzną, kulturą i literaturą polską – wyjaśnia dr hab. Adrianna Seniów, prof. US z Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, przewodnicząca komitetu organizacyjnego.

W wystąpieniach plenarnych naukowcy omówią m.in. różnorodne aspekty badań polszczyzny, podejmą zagadnienia związane z językiem literatury pięknej, recepcją literatury polskiej na świecie czy tłumaczeniem literatury polskiej na języki obce. W osobnych panelach zostaną zaprezentowane tematy związane z nauczaniem języka polskiego za granicą i języka polskiego jako obcego w Polsce. Część prezentacji będzie dotyczyła spuścizny emigrantów polskich i obecności Polaków w kulturze światowej.

Kongres odbędzie się w dniach 22–24 września w formie zdalnej (za pośrednictwem MS Teams). Szczegółowe informacje wraz z programem dostępne są na stronie internetowej: https://mkjkp.usz.edu.pl.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)