Aktualności
Konferencje
01 Grudnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-12-01

O ochronie własności intelektualnej w świecie cyfrowym

Bezpłatne warsztaty i prelekcje dotyczące ochrony własności intelektualnej w świecie cyfrowym organizuje w ramach Szczytu Cyfrowego ONZ w Katowicach Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi. Odbędą się online w dniach 7–8 grudnia. Wciąż można się jeszcze zarejestrować.

Szczyt Cyfrowy ONZ, który rozpoczyna się 6 grudnia w Katowicach, będzie przebiegał pod hasłem: Internet United. W ramach wydarzenia Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi organizuje specjalne warsztaty i prelekcje dotyczące ochrony własności intelektualnej w świecie cyfrowym, a w szczególności: ochrony wynalazków wspomaganych komputerowo i oprogramowania (software) oraz handlu elektronicznego (e-commerce).

Zaproszenie do udziału przyjęło szerokie grono ekspertów złożone z prawników, radców prawnych, rzeczników patentowych, naukowców i przedstawicieli największych platform cyfrowych w Polsce i na świecie (w tym Amazon i Allegro).

We wtorek, 7 grudnia, tematem warsztatu i paneli dyskusyjnych będą sposoby ochrony programów komputerowych (software) oraz ochrona inteligentnych asystentów głosowych. Praktycy, prawnicy i naukowcy odpowiedzą na pytania o problemy z ochroną wynalazków wspomaganych komputerowo, różnice między ochroną patentową a know-how, wpływie potencjału komercjalizacyjnego na wybraną strategię, a także faktyczny stan współpracy między uczelniami a przemysłem.

Z kolei dzień później, 8 grudnia, przedmiotem dyskusji będzie kwestia rosnącego zapotrzebowania na transakcje i usługi online oraz potrzeba wprowadzenia przejrzystych i zrównoważonych zasad ochrony własności intelektualnej i odpowiedzialności za jej naruszenie. Rzecznicy patentowi, naukowcy i przedstawiciele Amazon i Allegro omówią rolę, jaką powinni pełnić usługodawcy na jednolitym rynku cyfrowym. Spróbują także odpowiedzieć na pytanie o zmiany, jakie niosą ze sobą reformy dla platform internetowych w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, ustalą najlepsze praktyki w tym zakresie funkcjonujące na rynku oraz ocenią możliwości sądowego blokowania dostępu do platform sprzedażowych w przypadku naruszeń prawa ochrony własności intelektualnej.

Szczegóły poszczególnych wystąpień oraz pełna lista prelegentów na stronie internetowej https://www.jwp.pl/igf/. Tam również formularz rejestracyjny. Udział wydarzeniach jest bezpłatny. Spotkania prowadzone będą online w języku polskim z tłumaczeniem symultanicznym na jęz. angielski.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)