Aktualności
Konferencje
14 Marca
Opublikowano: 2022-03-14

Clinical psychology now!

„Clinical psychology now!” – pod takim hasłem w listopadzie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja EACLIPT 2022 organizowana przez Uniwersytet SWPS oraz European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment.

W ostatnich latach psychologia kliniczna uległa dynamicznym zmianom. Rozwijane są nowe metody badawcze. Powstają kolejne rodzaje interwencji psychologicznych oraz terapii. Jednocześnie stale rośnie zapotrzebowanie na usługi w zakresie zdrowia psychicznego, co wynika z coraz większej presji ekonomicznej, ekologicznej i społecznej, której doświadczają ludzie na całym świecie. Wymierny wpływ na tę sytuację ma również pandemia COVID–19 oraz jej konsekwencje, takie jak izolacja społeczna, wzrost bezrobocia czy utrudniony dostęp do usług zdrowotnych.

Konferencja EACLIPT 2022 spróbuje znaleźć odpowiedzi na otaczającą rzeczywistość. Eksperci – psycholodzy kliniczni, pracownicy akademiccy, naukowcy i badacze z całego świata – podzielą się najnowszymi wnioskami z badań i doświadczeniami, a także omówią odkrycia naukowe i przyszłe kierunki działań zmierzające do dalszego rozwoju psychologii klinicznej. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu SWPS w Warszawie w dniach 11–12 listopada. Językiem konferencji jest angielski.

Do aktywnego udziału w EACLIPT 2022 organizatorzy zapraszają naukowców i praktyków na każdym poziomie rozwoju zawodowego w dziedzinie psychologii klinicznej i leczenia psychologicznego. To okazja do zaprezentowania wyników badań, projektów i praktycznych rozwiązań, które mogą i powinny poprawić zdrowie psychiczne pacjentów oraz wpłynąć na większą dostępność leczenia psychologicznego dla grup i osób wrażliwych.

Nabór referatów obejmuje trzy rodzaje sesji: prezentacje ustne, prezentacje szybkie i prezentacje plakatowe. Oryginalne, niepublikowane badania z zakresu psychologii klinicznej oraz projekty mające na celu zwiększenie dostępności leczenia psychologicznego można nadsyłać do 15 kwietnia 2022 r. Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej wydarzenia oraz na Facebooku.

Ponadto organizatorzy EACLIPT 2022 zapraszają wszystkich badaczy i specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym do obejrzenia serii webinariów EACLIPT z głównymi prelegentami (m.in. Stefan G. Hofmann, Boston University), a także przekrojowymi panelami dyskusyjnymi z dziedziny psychologii klinicznej.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)