Aktualności
Konferencje
11 Września
Opublikowano: 2019-09-11

45. Zjazd Fizyków Polskich

W dniach 13–18 września w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbędzie się 45. Zjazd Fizyków Polskich. Jego szczególny charakter związany jest z inauguracją obchodów 100-lecia Polskiego Towarzystwa Fizycznego oraz 100-lecia obecności fizyki w AGH.

Tegoroczny Zjazd będzie kontynuacją spotkań fizyków zapoczątkowanych Zjazdem Założycielskim Polskiego Towarzystwa Fizycznego w 1920 roku w Warszawie. W ostatnich latach odbywały się one w: Lublinie (2011), Poznaniu (2013), Kielcach (2015) i Wrocławiu (2017). Podobnie jak poprzednie kongresy, Zjazd w Krakowie będzie okazją spotkania naukowców z różnych gałęzi fizyki i dziedzin pokrewnych, nauczycieli fizyki, przedstawicieli przemysłu i instytucji finansujących badania naukowe i ich wdrożenia, studentów, uczniów i amatorów-pasjonatów fizyki. Sesje konferencyjne pokryją szeroką tematykę badawczą, m.in. fizyki jądrowej, grawitacji, kosmologii i astrofizyki czy nanofizyki. Wśród wielu wybitnych naukowców uczestnikami Zjazdu będzie dwóch laureatów Nagrody Nobla: Frank Wilczek i Dan Shechtman. Nie zabraknie również dyskusji na temat zastosowania fizyki w życiu codziennym, szczególnym elementem sesji „Fizyka – Przemysł-Innowacje” będzie panel „Innowacje technologiczne w mieście XXI wieku”, gdzie zaprezentowane zostaną niektóre aplikacje nowoczesnych technologii w Krakowie.

W ramach tegorocznego kongresu zaplanowano również Dzień Otwarty dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Odbędzie się on w niedzielę 15 września. Chętni będą mogli posłuchać wykładów: prof. Łukasza Turskego „O Prawach Podobieństwa i Symetrii w Przyrodzie” oraz ks. prof. Michała Hellera „Czy fizyka jest nauką o materii?”. Chcących doznać doświadczeń materialnych zapraszamy na pokaz fizyczny dr. Marka Gołąba „Theatrum Experimentorum Physicorum”, w którym zaprezentowane zostaną doświadczenia związane z ruchem obrotowym bryły sztywnej, powietrzem i próżnią oraz z wykorzystaniem składników skroplonego powietrza. Dzień Otwarty uświetni widowisko muzyczne z muzyką i wykonaniem Józefa Skrzeka i narracją filmową Jerzego Grębosza „Na styku dwóch nieskończoności”. Widowisko to przedstawi artystyczną wizję historii Naszego Wszechświata, poczynając od osobliwości tuż przed Wielkim Wybuchem (Bubble Universe), poprzez Wielki Wybuch, wytworzenie pierwiastków wodoru, powstanie gwiazd i nukleosyntezy jądrowej aż do jąder żelaza, wybuchu Supernowej umożlwiającej powstanie pierwiastków cięższych od żelaza, aż do możliwego końca naszego Wszechświata.

Pełny program Zjazdu Fizyków Polskich w Krakowie dostępny jest na stronie http://www.45zfp.uj.edu.pl.

Adam Koprowski, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)